L’ajuntament de Callosa d’En Sarria (Alicante- España) aprova un macroprojecte urbanístic ple d’irregularitats.

Al fin y al cabo,
 
¿que legitimidad tenemos para criticar el macro proyecto urbanístico de Callosa d’En sarria?
 
¿Porque en nuestro recorrido de caminante nos gusta descansar en las tierras rojas del bancal Roig?

¿ Por que cuando sopla el viento en el peine de los pinos oímos cantar Eolo?  
¿Porque Bernia es un galeón volcado con la quilla quebrada a martillo, como afirmo el botanista Cavanilles?
...el galeón volcado..
 
 
¿O Sencillamente porque estamos hasta las mismísimas bellotas que nos quiebren la Belleza de los paisajes a golpe de ladrillo…para provecho de los mismos con escusa de dar trabajo a las masas?

¿Que legitimidad tenemos los alteanos para criticar?
cantera Altea Hill
Nosotros que enseñamos la Cantera de la Vergüenza con el dedo para mejor olvidar todo lo que hemos hecho o consentido alrededor…
 
Apoyemos todos Callosa Sostenible y su lucha, nuestra lucha por mantener viva lo que queda de Belleza.

Nota de premsa

Callosa d’en Sarrià, 28 de juliol de 2011

 

L’AJUNTAMENT DE CALLOSA APROVA UN MACROPROJECTE URBANÍSTIC PLE D’IRREGULARITATS

La plataforma Callosa Sostenible i la Coordinadora  d’Estudis Eòlics denuncien que el complex turístic (pla parcial Anibits-Margequivir) que va aprovar ahir el ple de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià està ple d’irregularitats i incompliments legals, i a més, és un atemptat ecològic contra la Serra de Bèrnia

Davant l’acord per part de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, en Plenari del 27 de juliol, on es va “aprovar el Pla Parcial del sector número 14 Anibits-Margequivir” i havent presentat amb anterioritat més de 500 al·legacions, laCoordinadora d’Estudis del Comtat (www.zona14.org) i la plataforma Callosa Sostenible(www.callosasostenible.com), denuncien públicament que el citat projecte no compleix la legislació vigent en diverses matèries, provoca indefensió dels veïns i veïnes del municipi, i és un atemptat ecològic contra els recursos naturals de la comarca de la Marina Baixa:

      El territori sobre el que es pretén instal·lar el projecte es en més del 70% Lloc d’Interés Comunitari (LIC), amb hàbitats de caràcter prioritari, i Zona d’Especial protecció per a les aus (ZEPA). A més, està reconegut per la Generalitat Valenciana la presència d’exemplars d’una espècie vulnerable, l’àguila de panxa blanca, així com altres espècies incloses en l’Anex I de la Directiva d’Aus.

      L’Ajuntament, en les contestacions de les al·legacions presentades en octubre del 2010, que van ser més de 600, reconeixia que no havia valorat els efectes com a zona ZEPA,  pel que hem de considerar que s’ha fet unestudi ambiental incomplet, desfasat en el temps i que no s’ajusta a la exigència legal.

      Prèviament, el 16 de juny del 2005, s’havia exposat a informació pública un anterior projecte del Pla Parcial d’aquest sector que després es va aprovar en acord plenari de l’Ajuntament amb data 24 de gener de 2006. Esta aprovació es va realitzar sense que s’hagués dictat prèviament la Declaració d’Impacte Ambiental del projecte.

Emplaçament del PAI Anibits-Margequivir

      L’Ajuntament ha aprovat ara un Pla Parcial molt similar en les seues característiques a l’anul·lat judicialment per una sentència del TSJV amb data del 30 d’abril del 2009.

      En la informació pública, el projecte no va estar acompanyat del corresponent Estudi d’Impacte Ambiental. Únicament contenia un estudi específic sobre les afeccions de la zona LIC però no sobre la zona ZEPA.

      No existeix estudi d’afecció sobre el hàbitats prioritaris continguts en la zona LIC.

      L’Estudi específic ocultava la presència de l’àguila de panxa blanca i la seua classificació com a vulnerable ni conté mesures de protecció.

      El projecte exposat a informació pública no contenia estudi d’alternatives ni estudi de sostenibilitat econòmica.

      No existeix estudi econòmic ni del grau d’acceptació de la població.

      El Pla Parcial no acredita la disponibilitat de recursos hídrics.

      El previsible creixement de la població en el municipi de Callosa d’en Sarrià no justifica la construcció de tantes vivendes ni existeix necessitat de més camps de golf en al comarca.

Vista des dels Anibits
Vista des dels Anibits (foto Callosa sostenible)Una urbanització d’1.800.000 metres quadrats. 2175 xalets i 50 viles. Dos camps de golf de 600.000 metres quadrats. Un heliport privat. Un hotel.

El 22 de novembre de 2010, es va presentar un Recurs Potestatiu de Reposició contra l’acord per part de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, en Plenari del 27 d’octubre, on es va “aprovar provisionalment el Pla Parcial del sector número 14 Anibits-Margequivir amb la seua documentació adjunta”. Aquest recurs no ha estat respost per l’Ajuntament, fet que no s’ajusta a dret i provoca indefensió dels ciutadans.

A més a més, el 19 de novembre de 2010, davant l’aprovació parcial d’aquest Pla, es va presentar denúncia davant la Comissió europea i davant el parlament europeu per incompliment del dret comunitari en haver estat incomplert allò establert en diverses directives europees respecte a la conservació d’un espai natural que és Lloc d’interés Comunitari i Zona d’Especial Protecció per a les Aus. El procediment derivat d’aquesta denúncia està obert en ambdós organismes europeus i, per tant, considerem que no es pot procedir a l’aprovació definitiva fins que ambdues institucions determinen que no s’han vulnerat les Directives europees.

L’Ajuntament de Callosa, en haver actuat il·legalment i sense respectar la legislació europea quant a la protecció de la Xarxa natura 20000, una vegada més, ens obliga a presentar un recurs contenciós administratiu i a judicialitzar l’urbanisme d’aquest municipi, oblidant-se que hauria de ser l’ajuntament el primer que donara exemple amb una política ambiental encaminada a defensar els espais naturals tan preuats i reconeguts internacionalment dels quals disposem.

A continuació es detallen alguns del fonaments de dret vulnerats en aquest acord plenari de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarià, que són els següents:

 • ·         No hi ha resposta al Recurs Potestatiu de Reposició presentat en novembre de 2010 per la Coordinadora d’Estudis Eòlics.
 • ·         No es té en compte la classificació del territori com a zona ZEPA ni, per tant, la seua protecció.
 • ·         No s’acredita la protecció dels hàbitats prioritaris continguts en el Llic.
 • ·         No s’han pres mesures per a protegir a l’àguila de panxa blanca (águila azor perdicera).
 • ·         El projecte no s’ha sotmès a avaluació d’impacte ambiental.
 • ·         En la informació pública, el projecte no va estar acompanyat del corresponent Estudi d’Impacte Ambiental.
 • ·         El projecte exposat a informació pública no contenia estudi d’alternatives.
 • ·         El projecte exposat a informació pública no contenia estudi de sostenibilitat econòmica.
 • ·         El document exposat a informació pública no incloïa el resultat del procés de participació pública.
 • ·         No existeix estudi econòmic ni del grau d’acceptació de la població.
 • ·         El Pla Parcial no acredita la disponibilitat de recursos hídrics.
 • ·         No està suficientment motivada la necessitat de situar aquest projecte específicament sobre aquest territori.
 • ·         No s’acredita que la pràctica de l’esport de golf siga prevalent sobre la conservació de la biodiversitat.
 • ·         La millora paisatgística plantejada és innecessària.

Els polítics s’han afanyat a fer pública l’aprovació del Pla amb la bandera cínica i hipòcrita de l’ecologia i la preservació de la Serra de Bèrnia. Com si no fora de sentit comú que un PAI d’aquestes característiques el que farà serà precisament a la inversa. Com si no tinguérem ja prou casos al nostre entorn, dels quals hem après que aquest model de creixement ens porta al pa per a hui i fam per a demà.

Per tot l’exposat, la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat i la plataforma Callosa Sostenible demanen l’anulació de la resolució d’aprovació del Pla Parcial del sector Anibits-Margequivir.

Callosa Sostenible
Web: www.callosasostenible.com 
Email: info@callosasostenible.com 
Telèfon: 670 690 836

Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat
Web: www.zona14.org 
Email: elcomtat@gmail.com 
Telèfon: 668 878 002

Si voleu ampliar informació o obtenir declaracions sobre aquesta nota de premsa podeu contactar amb el telèfon: 670 690 836

Els polítics s’han afanyat a fer pública l’aprovació del Pla amb la bandera cínica i hipòcrita de l’ecologia i la preservació de la Serra de Bèrnia. Com si no fora de sentit comú que un PAI d’aquestes característiques el que farà serà precisament a la inversa. Com si no tinguérem ja prou casos al nostre entorn, dels quals hem après que aquest model de creixement ens porta al pa per a hui i fam per a demà.

Per tot l’exposat, la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat i la plataforma Callosa Sostenible demanen l’anulació de la resolució d’aprovació del Pla Parcial del sector Anibits-Margequivir.

Callosa Sostenible
Web: www.callosasostenible.com 
Email: info@callosasostenible.com 
Telèfon: 670 690 836

Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat
Web: www.zona14.org 
Email: elcomtat@gmail.com 
Telèfon: 668 878 002

Si voleu ampliar informació o obtenir declaracions sobre aquesta nota de premsa podeu contactar amb el telèfon: 670 690 836

articulo El País 03/10/2010

Atentados de OSLO: un problema de Fondo.


Atentados de OSLO: un problema de Fondo.

27JUL

Por Menthalo –

 Interesante artículo de Menthalo recibido hoy y que te hemos traducido sin demora. Francis Colin

El Fondo de Pensiones noruego se ha convertido este año en el mayor fondo soberano, con 560 mil millones de $, superando a la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi (ADIA), que pesa 342 mil millones de $. El Fondo Global de Pensiones del Gobierno (Government Pension Fund-Global) fue creado en 1996 y es el sucesor del Fondo del Petróleo (1990) (Petroleum Fund) establecido para gestionar el exceso de reservas generadas por las exportaciones de petróleo. El fondo recibe todo el dinero proveniente en relación con el petróleo de Noruega, a través de los impuestos, licencias de explotación para el depósito, la exploración y las inversiones en empresas como Statoil Hydro.

Las normas éticas que rigen el Fondo le prohiben invertir en empresas de armamento o grupos empresariales culpables de la violación de los derechos humanos, de corrupción o de graves daños ambientales. 

Este fondo no es políticamente neutral.

 

Oslo y la Comunidad Europea

El gobierno noruego anunció en abril de 2011 su intención de reducir su exposición al mercado europeo en beneficio de los activos emergentes y de Asia en particular. El fondo noruego ha invertido hasta el 38,6% en bonos, el 61,3% en renta variable y menos del 0,1% en el sector inmobiliario.

Noruega anunció a finales de junio que iba a suspender el pago de la ayuda a Grecia.

Noruega no forma parte de la Unión Europea, pero es un miembro del Espacio Económico Europeo. Como tal, está obligado a hacer una contribución financiera para ayudar a superar las diferencias sociales en Europa. La contribución prevista era originalmente de 30 millones de € para Grecia, pero sólo 13 millones de euros han sido pagados. El resto fue congelado hasta nuevo aviso. Sin embargo, Noruega no es el único país en hacerse preguntas: Islandia y Liechtenstein sospechan también que sus contribuciones no han llegado a los destinatarios. Además, Noruega también acusó a Grecia de no cumplir con sus obligaciones financieras.

Oslo y Libia

A partir del 1 de agosto de 2011, Noruega retirará sus fuerzas aéreas que participan en Libia, y todo el personal movilizado junto con la OTAN.  Unas conversaciones se habrían celebrado en Oslo en la primavera, confirmó Khaled Al Ga’aeem, representante del Ministro de Relaciones Exteriores en Trípoli. Se dice que ” las autoridades noruegas también han desempeñado un papel en las discusiones”. Sin embargo, subrayó que se trataba de conversaciones secretas sin negociaciones directas con las autoridades de Benghazi.

Información confirmada por el enviado especial de Rusia, Libia, Mikhail Margelov.

El fracaso de la solución fuerte, impulsada por Francia, se ha dado de cabeza con una solución de compromiso propuesta por Noruega, que se encuentra claramente al lado de Alemania y Rusia, en contra de la propuesta de remodelación Oriente Medio en general por los halcones de EE.UU. 

Tenga en cuenta que el 25 de marzo 2011, después de que las fuerzas noruegas estuvieron involucradas en el bombardeo de Libia, las fuerzas de defensa noruegas han sufrido un gran ataque cibernético en el que estuvieron involucradas cerca de 100 computadoras del personal militar.

 

Oslo e Israel

 Gestionado por el Ministerio de Finanzas de Noruega, en 2010, el Fondo de Pensiones (FPMN)  retiró repentinamente sus inversiones en Israel, vendiendo sus acciones de dos empresas inmobiliarias: Africa Israel Investments y Danya Cebus, muy activas en la construcción de asentamientos israelíes. Esto después de la venta en 2009 de su participación en otra empresa israelí Elbit Systems, debido a su intensa participación en la construcción del Muro del Apartheid que aísla las aldeas palestinas. ¡La decisión del FPMN ha causado un efecto dominó, provocando una venta similar de todos los Fondos Soberanos!

Estas decisiones políticas sucesivas han conducido a tensiones muy altas entre Tel Aviv y Oslo. El Director General del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Yossi Gal, había convocado al embajador de Noruega en Israel y advertido que Israel responderia. 
En febrero de 2010, Noruega pidió a Israel que mudase su embajada a los suburbios porque las medidas de seguridad exigidas por la embajada de Israel en Oslo molestaban a los vecinos.

Un miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que este caso acentuaba todavía más el deterioro de las  relaciones entre Israel y el país escandinavo. De hecho, dijo que “las autoridades noruegas habían capitulado ante la opinión pública hostil a Israel”

En octubre de 2010, Noruega prohibió a submarinos israelíes participar en ejercicios en aguas de Noruega, tras la reanudación de la construcción en los asentamientos.

El 18 de julio de 2011, Oslo, dijo que Noruega considera legítima la candidatura de Palestina en las Naciones Unidas.

 

Los ataques de Oslo

 El 20 de julio 2011, el primer ministro noruego, Jens Stoltenberg, hablaba por teléfono con Putin ( hecho oficial  ).

 Según S.F, oficial de inteligencia de la ONI, le rogó a Putin ayudar a prevenir los ataques planeados por una cierta facción oligárquica. Jens Stoltenberg había sido advertido de la inminente ola de ataques por un informe del Servicio de Inteligencia de Noruega, NIS, que investigaba los ciber-ataques de marzo pasado. Los oficiales en la diana de este ataque, formarían parte de una conspiración desarrollada por el MI5 británico y la CIA. Debían montar los ataques terroristas en la  línea de Oklahoma City en 1995 , donde se utilizaron fertilizantes agrícolas en lugar de explosivos en un ataque contra un centro del FBI y que mataron a  168 personas.

El 21 de julio, la primera bomba fue desactivada por la policía noruega según una información divulgada por la televisión noruega. 

El 22 de julio, un atentado con explosivos, seguido por un mortífero tiroteo entristece Noruega. 

Inmediatamente, un culpable ideal es identificado, al momento, los medios de comunicación son inundados con información sobre el mismo. Esto se percibe igual que el milagro del 11 de septiembre 2001, donde en una nube de polvo de una densidad tal que es irrespirable, los investigadores de EE.UU  enseguida encontraron , en solo un par de horas , los pasaportes intactos de los diferentes secuestradores que estrellaron los aviones contra las torres. ¡Un milagro de San Antonio! 

Para la perfecta sincronización de la distribución de los informes multimedia, es posible comparar esta eficacia con aquella del linchamiento mundial de Dominique Strauss Kahn. Estos señores son parte de una organización bien engrasada.

De acuerdo con un experto en explosivos de la policía que ha podido realizar un análisis, la explosión era subterránea. Es cierto que desde hace varios días, la calle estaba bloqueada por unas obras en las alcantarillas. Existe entonces una incompatibilidad con la versión oficial de un coche bomba aparcado en la calle. Según un sitio Web de Noruega, unos testigos han informado  que varios hombres armados estaban en la isla de Utoeya en el momento de los disparos.

Toda esta historia apesta de la A hasta la Z.

Huele a operaciones negras del Mossad, de la CIA o de sus sub-contratistas, como en el caso de los atentados de Londres o Madrid.

Al igual que en el asesinato de Kennedy, se busca un Lee Harvey para la venganza de la gente, uno que será el chivo expiatorio de este crimen. Pero los verdaderos culpables no son identificados o conocidos por la justicia humana.

Bombay ha  sido sacudida por diez ataques terroristas simultáneos para aumentar la tensión entre India y Pakistán. Una ola de ataques en Pakistán está en marcha para dividir el país y para bloquear proyectos de oleoductos y gasoductos Chinos. El Gran Juego continúa.

En el momento cuando todo el sistema impuesto por la oligarquía financiera occidental está muriendo, y al alba del inicio de una violenta mutación que va a cambiar radicalmente el mundo, las presiones en la sombra son muchas. 

Vivimos en un mundo peligroso, que podría serlo más aún

“El alcalde se hace el bobo”

 

 

Josefina dice que este alcalde centrado en nosotros se hace el bobo...

 

 

“El alcalde se hace el bobo” Así, con esta rotundidad se expresa la octogenaria Josefina, vecina de Cap Negret, que acudió ayer martes 26 de julio a las 20 horas a la reunión de vecinos en frente del antiguo matadero de Altea, para protestar por el incremento del tráfico rodado (entre otras quejas) por el supuesto “camino verde” y la negación del señor alcalde  de limitar el tráfico rodado por esta zona.  Como ya todo se ha vuelto verde por nuestra villa blanca, los más de 50 vecinos allí reunidos no podían si no expresar su malestar ante la edil autoproclamada “ecologista” Carolina Punset de su muy “ecologista” partido CIPAL. Hacemos constar que lo de bobo lo dijo Josefina, no alteatequieroverde que ya se pronuncio acerca del bobismo en:https://alteatequieroverde.wordpress.com/2011/05/19/carolina-punset-y-los-bobos/. Queda bien claro que siempre alguien es el bobo de otro.

Farolas sobre la acequia recubierta. foto alteatequieroverde

Es cierto que cada verano ocurre lo mismo en los caminos vecinales que rodean Montemolar. Para evitar el atasco que se produce en la carretera nacional, a la altura del convento, muchos automovilistas optan por tomar el “atajo” que les conduce a rodear Montemolar por el camino paralelo a la autopista. Otros hacen lo mismo desde Altea la Vella antes de girar a la derecha del apeadero de Cap Negret, llegar al río y rodear Altea por la cuesta de los machos. El camino es un poquitín más largo que  cogiendo la nacional pero la espera es mucho menor.

Es cierto que desde que se han ensanchado y reacondicionado buena parte de los caminos de estas partidas, con eliminación de una curva con cambio de rasante sin ninguna visibilidad, el atajo se ha hecho más apetecible que nunca para los que saben. El reacondicionamiento de estos caminos vecinales y rurales ha incrementado la velocidad del tráfico a pesar de los numerosos vados porque los caminos son mucho más transitables. El reducir de marcha a la llegada a un vado no impide acelerar al bajar de él.

los vados cada 100 metros no impiden la velocidad

La inseguridad producida por el anterior mal estado de estos caminos obligaba a reducir la marcha. Ahora que dos coches se pueden cruzar sin problemas algunos conductores de 4X4 ,que no temen por sus amortiguadores. no se molestan en imponer su peculiar visión del individualismo sobre 4 ruedas.

Caminando, corriendo y a caballo. Foto alteatequieroverde

Desde que se acondicionaron estos caminos, no solo el  número de coches ha crecido: cada día son más los ciclistas y viandantes caminando o corriendo. Muchos turistas albergados en el Hotel Cap Negret se dan un voltio por estos parajes. Nunca antes habíamos visto tantas personas caminando con bastones de marcha, solos o en grupo. A veces veo niños en bici y me temo lo peor, sobre todo en el camí Hondo a la altura del peaje de la autopista, donde los coches cogen carrerilla: tienen250 metroslibres de vado.

recta de 250 metros sin vado al lado de la entrada de la autopista

Está escrito que algún día algún drama ocurrirá en este sector. Dice la señora Josefina que “el señor alcalde se hace el bobo” cuando dice no poder limitar el tráfico rodado por esta zona. También es cierto que en el tramo del camino supuestamente verde cerca del Portet dela Olla, el tráfico esta restringido  pero nunca antes hemos visto tantos vehículos.

Camino verde llegando al Portet de la Olla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prohibición se la pasan los conductores por donde amargan los pepinos. Señora Josefina, usted ha des-cubierto dos cosas estos últimos meses. La primera es que se ha acostumbrado muy bien al corte de la carretera al tráfico de vehículos a motor: no hay nada como el silencio, la paz, el sosiego… La segunda es que por voluntad del alcalde el presunto paseo verde se quedará gris. Nos recuerda el asunto del parque en el rio Algar al final de los años 90, pagado en parte con fondos europeos, y dejado al abandono durante todos los mandatos de este “nuevo” y bien conocido alcalde hasta hace dos años. Señora Josefina, desde alteatequieroverde le vamos a dar la solución a su problema: prohibir el paso de los coches por Altea. Todos en bici, a pie o a caballo que el estiércol de caballo es muy sano por el campo y caminar muy bueno para la digestión. 

Galería de fotos:

camino verde en obra

 

comida la pinada para ensanchar el camino

 

con el riego a goteo por control remoto y agua depurada, las acequias milenarias se han vuelto inutiles.
A las 8 de la mañana correr subiendo la cuesta cuesta...
cada 10 metros una farola...muchas farolas en total.
De momento, lo único verde sigue siendo la ropa de los obreros...

 

 
San Tomas después

 

El gato negro lo sabe todo sobre el verdadero camino verde..

 

pero no te va a decir por donde discurre

 

y el verdadero camino verde sigue escondido...

EUPV de Altea pide al Ayuntamiento que inste al gobierno central a modificar la Ley Hipotecaria

logo EUPV.jpg                                                                                                                                                   SAM_3923.JPG

EUPV d’Altea.

NOTA DE PRENSA

EUPV de Altea pide al Ayuntamiento que inste al gobierno central a modificar la Ley Hipotecaria con el fin de que se regule la dación en pago a aquellas personas que no pueden pagar sus hipotecas y que se eviten los desahucios por motivos económicos

La moción fue presentada el pasado martes día 19 de julio y EUPV de Altea exige un compromiso del nuevo Ayuntamiento con los ciudadanos y ciudadanas de Altea que pasado el verano tendrán que hacer frente a una difícil situación económica, dada la precariedad y temporalidad que caracteriza al empleo en Altea así como a la retirada de las Ayudas por la Administración Central, y que seguramente se traducirá en desalojos y desahucios.

EUPV e IU llevan años exigiendo a los diferentes gobiernos a que cumplan con el artículo 47 de nuestra Constitución, promoviendo el derecho que todos los españoles tenemos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, adoptando para ello las condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, sin embargo no han conseguido nada en este sentido sino más bien al contrario ya que en los últimos años los diferentes gobiernos locales y autonómicos han utilizado el uso del suelo no en aras del interés general, es decir de todos, sino para facilitar con su especulación el enriquecimiento de unos pocos y la entrada de la corrupción en las Instituciones.

EUPV de Altea se pone del lado de los parados, de los desahuciados y se une a la campaña de recogida de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa en el Congreso de los Diputados promovida por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas que comenzará este otoño. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas pretenden con esta iniciativa que se apruebe la dación en pago como forma de cancelar la deuda contraída con el banco o caja o lo que es lo mismo que se entrega la vivienda hipotecada cuando no se puede pagar , quedando de este modo la deuda saldada, al mismo tiempo se pide que se apruebe una moratoria de 3 años antes de ejecutar los desahucios, así como que las personas que no puedan hacer frente a sus hipotecas puedan permanecer en las mismas durante 5 años en régimen de alquiler cuyo importe no supere el 30% de sus ingresos.

En nuestra defensa del derecho a la Vivienda Digna EUPV de Altea celebró el pasado viernes día 22 en la Casa de Cultura una conferencia –coloquio bajo el lema “La vivienda fuera del Mercado” y a la que asistieron como invitados Valentin Mateos, como representante de la Plataforma por una Vivienda Digna, y Manolo Colomer por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Mateos defendió la creación de un parque de viviendas en alquiler, las mismas que se quedan los bancos porque los ciudadanos no pueden pagarlas, gestionadas desde los Ayuntamientos y a unos precios justos, es decir alquileres entre los 250 y los 300 €. Mientras que Manolo Colomer instó a los asistentes a movilizarse y a iniciar acciones contundentes para parar unos desalojos en su gran mayoría injustos y con graves dramas familiares detrás. EUPV de Altea ofreció a todas aquellas personas que en los próximos días, semanas, meses se vean afectadas por un desahucio o un desalojo a que se pongan en contacto con el colectivo para poder ofrecerles todo el apoyo y asesoramiento que podamos.

SAM_3929.JPG                         SAM_3939.JPG                                SAM_3947.JPG

Altea, a 23 de julio del 2011

Monsieur Sarkozy: ¿Cuántos niños ha matado esta noche?

 “Y tendrás la vida pendiente de un hilo; y estarás aterrado de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida”. (Deuteronomio 28:66)

 

Para ver diractemente el documental pinchar el enlace: Monsieur Sarkozy: “Cuántos niños ha matado esta noche?”  

 

Alteatequieroverde presenta un documental de 6’20” de  duración.

Michel Collon de Investig‘Action investiga sobre un bombardeo “humanitario” de la OTANen Libia. InvestiAction es un colectivo nacido en 2004. Su meta es “des-cubrir” la información y difundir textos de ciudadanos que no tienen voz en los medias “tradicionales”

Michel Collon empezó su carrera en el semanal belga Solidaire. Ha continuado su trabajo a través de libros, películas y un sitio Internet con una Carta Semanal difundida a 100 000 abonados en 3 lenguas, francés, español y inglés. Ha organizado el envió de observadores civiles en Yugoslavia (Etc…) 

www.michelcollon.info

Lo que sigue es el trabajo de traducción de Alteatequieroverde de este corto documental que nos reafirma una vez más en el pacifismo activo,  sincero, con un solo grito en la boca: ¡NO a la guerra!

No rotundo a todas las guerras, incluida la guerra económica que llaman crisis y que padecemos todos en este momento, particularmente los más pobres del Planeta, cuyo único destino es, literalmente, desaparecer del mapa para que los muy ricos se hagan con las materias primas de los subsuelos donde viven.

Fecha de agotamiento de las riquezas naturales de nuestro Planeta al ritmo actual de consumo

Pero no te hagas ilusiones: tu no eres el muy rico. Tu también corres el inmenso riesgo de desaparecer para dejar sitio al hombre nuevo: al esclavo chino. La simbiosis realizada entre el modelo económico “comunista” chino y capitalista occidental ha sido todo un existo. Ahora solo queda por realizar el deseo de David Rockefeller expresado en 1993:

” Estamos en la vispera de una transformción global. lo único que necesitamos es la buena crisis mayor, y las naciones aceptarán el Nuevo Orden Mundial”.

 

Más de 40 años antes de esta declaración, James Paul Warburg (1896-1969) oficial de la OSS y miembro del CFR, afirmaba el 7 de febrero de 1950, ante el senado de los Estados Unidos de América:

“Tendremos un gobierno mundial, que lo queramos o no. La única cuestión es saber si el Gobierno Mundial será instaurado por consentimiento o por conquista.”

La guerra de Libia no es más que un capitulo de esta mundialización-globalización a marcha forzada impuesta por el cartel bancario. Volver a leer el importante articulo:

                                                                          El proyecto Zhu, Gadhafi y DSK (Dominique Strauss Kahn)

y

 http://www.michelcollon.info/Detras-del-ataque-a-Libia.html?lang=fr

Francia ha mal gastado más de 1000 millones de € (que no tiene) en esta guerra “humanitaria.

Pero la única y verdadera pregunta es:

Monsieur Sarkozy: ¿Cuántos niños ha matado esta noche?  

Francis Colin, alteatequieroverde. 

Para ver el documental pinchar el enlace:

Monsieur Sarkozy: “¿Cuántos niños ha matado esta noche?”

Traducción Celia Fernandez: Nos encontramos en  “Formhan”, un barrio residencial a65 Km al oeste de Trípoli.

Aquí, el 20 de junio 2011 hacia las 2 de la madrugada, ocho cohetes cayeron sobre estos edificios.

La OTAN, en un principio, negó haberlo cometido, después dijo que era un centro de mando militar…. En tal caso les propongo averiguar lo que hay aquí realmente.

Se trata en efecto de una gran villa, en medio de un parque  cuyas palmeras han sido regaladas por diferentes jefes árabes al propietario del lugar: Huildi Hamedi, 68 años. Apasionado de la naturaleza, Hamedi había hecho venir todo tipo de animales del mundo entero, y sus  nietos juegan tranquilamente en este pequeño paraíso en armonía con la naturaleza.

La víspera toda la familia se había reunido para celebrar el cuarto cumpleaños del pequeño Huildi junior, y fue durante su sueño quela OTAN acabó con sus vidas.

No mostrare aquí las imágenes absolutamente espantosas que he visto, cuerpos en pedazos. Aquí están las más “presentables.”

Pero pienso que la gente tiene el derecho de saber y enterarse de lo que es verdaderamente la guerra humanitaria de la OTAN.

Pero la primera pregunta es ¿quién estaría lo bastante loco para dejar jugar y dormir a sus niños en un centro de mando militar? Además yo he podido pasear aquí por donde he querido durante muchas horas, en este parque que no tiene absolutamente nada de militar.

Que no había en este parque ningún objetivo militar, de echo la OTAN lo sabía muy bien.¿Por qué?  Porque toda la gente de la región era invitada frecuentemente en este lugar para celebrar grandes fiestas según la cultura tradicional de las tribus de aquí. Bodas, cumpleaños, los huérfanos de la región venían también a visitar el zoo.

Y Bachir, el cocinero, igualmente asesinado, preparaba a veces la comida para dos o tres mil invitados. Hubiera sido fácil, entonces, introducir un  espía para saber que aquí no había un centro de mando militar, sino una residencia privada.

CONCLUSIÓN: El objetivo era matar a Hamedi.

Después de todo, Hamedi es un símbolo de esa revolución  Libia del 69, cuyos jóvenes oficiales de 25, 26 años se atrevieron a derrocar al rey Idris de la monarquia atrasada que mantenía al pueblo en la pobreza.

Se atrevieron a cerrar las bases militares de los Estados Unidos, y sobre todo se atrevieron a nacionalizar el petróleo,  lo que permitió dar a los Libios, una educación, una sanidad con unos niveles mucho más altos que en Túnez o en Egipto, en los países vecinos, sin hablar del resto de África rica en materias primas con una población extremadamente pobre.

Debemos preguntarnos, entonces, si los Estados Unidos y Francia estarían aplicando el método de Israel, es decir, asesinar a los dirigentes políticos que no les gustan y al mismo tiempo a su familia para provocar miedo.

Aquí, en Libia, los niños mueren por la noche por culpa dela OTAN y todos los niños están traumatizados. Esta mañana, un empleado de mi hotel, me contaba que su hija pequeña de 3 años tenia pesadillas todas las noches y que de nuevo se hacia pis en la cama.

Y todo esto se hace en nuestro nombre, nosotros europeos, que con el dinero de nuestros impuestos pagamos las bombas. Entonces, cuándo vamos a reaccionar por fin y  preguntar al señor Sarkozy:

¿Cuántos niños ha matado esta noche?

¿Quién es responsable de todo esto?

¿Quién responderá a las preguntas de la gente?

Señor Sarkozy, ¿puede usted decirnos quien da aquí las ordenes militares?

Seria acaso la pequeña “Salam”, 6 años, cuyo nombre en árabe su nombre significa “Paz”, o “Halida” 5 años, cuyo nombre significa “Eternidad”, “Infinito”, o más bien el pequeño “Huildi”, 4 años o su mamá… o los otros niños.

Señores Obama, Cameron, Letern, Berlusconi, ¿quien ha dado las órdenes militares aquí?

Seria el cocinero sudanés… ¿o esas personas que intentaron prestar auxilio a los heridos y que han sido asesinadas en ese momento, cuando prestaban socorro? 

Medicina natural:La plata coloidal.

Hoy en día, todavia se puede comprar Plata Coloidal en algunos paises de  Europa, incluso en farmacias, ¿ pero que pasará dentro de poco con la aplicación del Codex Alimentarius? Volver a leer nuestro articulo que ha sido alegremente copiado, con nuestro permiso por supuesto, en todo el planeta Tierra de habla castellana: https://alteatequieroverde.wordpress.com/category/codex-alimentarius/. Es de importancia vital investigar viejas vías de curación. Nuestra amiga, la Intuición, nos dice que si hubieran dado agua coloidal a los pacientes de e.coli en Hamburgo, quizás algunos enfermos se hubieran salvado, si no todos. Han prohibido la venta de Agua Coloidal en los países de la Unión Soviética Europea, perdón de la Unión Europea pero se siguen encontrando iones de plata en un producto suizo, Micropur, que sirve para potabilizar el agua. Lo compramos en Decathlon y lo guardamos en nuestras mochilas de supervivencia. Investiga Lector, porque solo tú sabrás lo que es bueno para tí ya que hoy, estamos rodeados de tantos mentirosos incoherentes, que la persona que dice la verdad parece el mentiroso más grande…seguro que este artículo tendrá tanto éxito en el mundo virtual castellano hablante como lo tiene en el francófono.

Y ya sabes, a fabricar plata coloidal antes de que la plata ya no esté a nuestro alcance. El corralito se acerca a Europa, los muy ricos canjean su papel moneda por oro y plata, dentro de muy poco tiempo, quizás al final del verano 2011, dichosos serán los que han vaciado sus cuentas bancarias, sus seguros de vida, sus acciones y obligaciones por metales dorados y plateados. ¿Y los demás? Que les den pepinos. Gracias a Soleil (su primera traducción importante ) y a Celia por el excelente trabajo de traducción del no menos excelente articulo del blog:http://zone-7.net/v3/ (Montreal- Canada: La Véritable Révolution est Spirituelle) . Que tengas una agradable lectura a la sombra de un granado o de una higuera.

Alteatequieroverde

argent-colloidal

Erase una vez…una historia que no respondía al viejo adagio  “Si es demasiado bonito para ser verdad, es que no lo es”.

Esta historia es la historia de la plata coloidal. Bactericida fuera de concurso, germicida por excelencia, antibiótico natural, la plata coloidal es fuente de varias curaciones “milagrosas” que los escépticos no están dispuestos a aceptar… sin embargo los hechos hablan por si. ¿Curarse de una hepatitis, de un cáncer, de una mala gripe o de una afección de la piel? La respuesta se encuentra bajo la tapa de una pequeña botella opaca cuya solución acuosa contiene  iones de plata e ínfimas partículas de plata  llamadas coloidales, es decir en suspensión. La plata coloidal elimina más de 650 especies de microbios, virus, bacterias, parásitos, mohos, hongos y micoplasmas, alguno de estos en pocos minutos solamente. ¿Todo sin ningún efecto secundario nocivo conocido? ¡Anda ya! Esto sería demasiado bonito para ser verdad.

Les había advertido.

Y no es todo.

La preparación de esta sustancia no requiere laboratorio, ni conocimientos de punta en química o en farmacología. Todo puede ser preparado con instrumentos y una técnica cuya sencillez es desconcertante. Entonces no nos sorprende que el cartel farmacéutico haya prohibido su venta en varios países y que ninguna investigación “oficial” haya sido financiada por el susodicho grupo. Es preferible para sus beneficios, que esta información sea lo más desconocida posible. Entonces a nosotros de jugar.

La utilización de plata para tratar enfermedades, quemaduras, heridas y otras alegrías de la vida corporal no es reciente. La plata coloidal no es un nuevo tratamiento o un descubrimiento reciente, es más bien un ” remedio de abuela “, una abuela que hubiera vivido en una época muy lejana…

Desde la más remota antigüedad, y tal vez antes, la plata ya era conocida por sus propiedades germicidas y bactericidas. Esto es lo que dice Frank Goldman, en su libro “un arma secreta contra la enfermedad: la plata coloidal”.

Era empleada en los utensilios destinados a niños con el fin de protegerlos contra  enfermedades  cuyo origen no era conocido en la época. La expresión “haber nacido con una cuchara de plata en la boca” viene de este fenómeno, y su significación presente de riqueza es solo una consecuencia. Los venecianos transportaban el agua, vinagre y vino en recipientes de plata para conservarlos; durante la conquista del oeste americano, los pioneros protegían su reserva de agua, de leche y de alimentos metiendo monedas de plata en sus barricas, barriles u otros recipientes para conservar la frescura. Alejandro el Grande, (356-323 a. J.C.) Transportaba su agua en recipientes plateados. La comida para los aristócratas era servida sobre bandejas de plata pura; comían con utensilios en plata y bebían en copas de plata.  

 

El uso médico de la plata tiene una larga tradición, los macedonios colocaban placas de plata sobre las heridas para ayudar a su cicatrización. La Grecia antigua conoció el apogeo de la fitoterapia en tiempos de Hipócrates (460-370 a. J.C.), que describió más de 320 plantas medicinales en su obra “Corpus Hippocraticum”, ciencia a la que su padre, Heraclides, le había iniciado. La desarrolló y ejerció como médico itinerante durante sus viajes por Asia menor y Grecia, y en esta época, enseñó a sus discípulos que la flor de plata (polvo extra fino) cicatrizaba las heridas ulceradas.

Buen numero de médicos, alquimistas, como Plinio (78 a. J.C.), Gerber (702-765), Avicena (980-1037),

Avicena

Paracelso (1493-1541) aconsejaron el uso médico de la plata.

En la Edad Media, los médicos árabes empleaban la plata en el tratamiento de palpitaciones y retenciones hídricas. Para los alquimistas, la plata correspondía a la luna (macrocosmo) y a la cabeza (microcosmo), por lo que fue administrada a los locos y a los epilépticos. Es a partir del siglo XVIII, que el nitrato de plata se convierte en una terapéutica de elección para el tratamiento de heridas, ulceras y la mayoría de las afecciones de la piel. 

         

 

Se contaban más de 60 preparaciones a base de plata en la farmacopea del siglo XIX.

En 1869, el científico Ravelin indicaba que la plata a dosis ínfimas mostraba efectos antimicrobianos.

En 1881, el ginecólogo de Leipzig, Carl Sigmund Franz Crède (1819-1882), recomendaba prevenir la inflamación del ojo del recién nacido con el tratamiento de una solución de 1% de nitrato de plata.

Carl Sigmund Franz Crède

Los resultados eran tan impresionantes que se ordenó este tratamiento, llamado “profilaxia Crède”,

Para los recién nacidos! Con la instauración de esta práctica, la tasa de oftalmia en los recién nacidos cayó rápidamente del 10% a 0,2%. En consecuencia, esta práctica se volvió obligatoria en USA y en la mayor parte de los países europeos.  

Von Nägeli

En 1893, el botánico suizo Von Nägeli (1871-1938) descubrió que la concentración de solamente 0.000 000 1% de los iones plateados bastaba para eliminar el germen spirogyre (un alga verde de agua dulce, que se presenta bajo la forma de filamentos) que se encuentra en agua fresca.

Las propiedades anti-infecciosas de la plata coloidal fueron enunciadas al principio del siglo XX.

Los chinos utilizaban la acupuntura desde aproximadamente 7 000 años. Descubrieron rápidamente el efecto antimicrobiano de las agujas de plata. Podemos pensar cuantos millones de acupuntores en el mundo utilizan hoy agujas de plata.

agujas acupuntura desechable en plata

La plata siempre ha sido utilizada en la medicina tradicional india, entre otras para tratar fiebres crónicas, inflamaciones intestinales, hiperactividad de la vesícula biliar y menorragias. 

 

En 1928, Krause tuvo la idea de poner un revestimiento de plata en los sistemas de filtración para el agua doméstica. Actualmente, más de la mitad de las líneas aéreas mundiales emplean la plata para tratar el agua de los aviones destinados a los usuarios. Los americanos y los rusos han elegido un sistema de tratamiento del agua  a base de plata para sus naves espaciales.

En los E.-U., las ciudades han elegido la plata para tratar las aguas usadas, en algunos hospitales la instalación de un sistema de ionización plata/cobre ha permitido  erradicar la Legionella Pneumophila de sus redes de agua caliente.   

 

Aunque todavía sea utilizada, la plata coloidal desapareció de los gabinetes médicos con la llegada de los antibióticos a finales de los años 30. Sin embargo era considerada como “lo más de lo más” de los tratamientos para un número impresionante de afecciones, pero el cartel farmacéutico y la propensión al beneficio obligan, la plata coloidal cayó rápidamente en el olvido.    

La magia de la plata coloidal

La plata coloidal en uso externo puede ser utilizada para acelerar la cicatrización  de las quemaduras y de las heridas diversas o todavía para curar una panoplia de afecciones en la piel, los ojos, las orejas, etc. Bebida se usa para combatir eficaz y rápidamente toda infección viral o bacteriana. Tanto que algunas personas (en las que me incluyo) lo toman a diario de manera preventiva y/o en tanto que complemento alimentario. También puede ser vaporizado en las vías respiratorias gracias a un nebulizador o incluso por vía intravenosa en los casos más graves. En fin, la salsa del día, según vuestro mal. 

Tratar estos tipos de patologías es una cosa, ¿pero qué pasa con  enfermedades mas graves como el cáncer?

 

La plata coloidal tiene más de un truco en su saco. No le bastaba con ser un antibiótico, un germicida y un bactericida fuera de lo común, necesitaba más. Y es más. El Dr. Becker, autor de “the electric body” (1985), ha estudiado el mecanismo por el que los iones plata regeneran los tejidos y he aquí una de las conclusiones a la cual llegó:

Los iones plata forman un complejo con las células vivas alrededor de la herida para producir células inmediatamente convertibles. El resultado neto de esta conversión es que las células entregan todos los componentes necesarios a la restauración completa de toda estructura atómica.

 

Hablamos entonces   de regeneración de tejidos, nada menos! ¿Un delirio de ciencia ficción? ¿Un engaño? Os oigo casi decir « si es demasiado bello para ser verdad… ». Pero cuando comprendemos el mecanismo de “beneficio” “provecho” “rentabilidad” del mundo en el que vivimos, comprendemos rápidamente que  tal panacea no es nada rentable. En efecto, si  toda “la gente del pueblo” consiguiera curarse de la mayoría de las enfermedades que sufren, el cartel farmacéutico- medico atraparía un buen resfriado. Y es exactamente la razón por la que ningún estudio serio (oficial) sobre los beneficios de la plata coloidal ha sido emprendido por el establishment médico. Muchas informaciones sobre este tema  aun así están disponibles y la plata coloidal puede hacerse gracias a una simple electrolisis.  

 

He aquí una lista no exhaustiva (recogida en Internet) de patologías para las que  la plata coloidal se ha comprobado eficaz:  

Abscesos, Acné, Alergias, Amígdalas, Anginas, Aftas, Artritis, Asma, Heridas, Llagas, Bronquitis, Quemaduras, Golpes de sol, Cáncer, Candidiasis, Celulitis, Colitis, Conjuntivitis, Enfermedad de Cronh, Cuidados del cuero cabelludo, Dientes (caries), Diarrea, Eczemas, Fatiga Crónica, Fibromialgia, Sarna, Hepatitis C, Herpes, Úlceras de estómago, Diabetes, Cólera, Malaria, Peste Bubónica y Lepra, VIH/Sida, Infecciones pulmonares, Infecciones cutáneas, Problemas de Hígado, Ojos, Oídos, Riñones, Vejiga, Vías Urinarias, Intoxicación alimentaria, Quistes, Hongos, Enfermedad de Lyme (garrapatas), Mohos, Micosis, Pancreatitis, Mal aliento, Neumonía, Resfriados y Gripes, Hemorragias, Esclerosis en placas, Sinusitis, Esterilidad, Tiña, Varicela, Verrugas,…..

 

Otros ejemplos de patologías se encuentran en el libro de Frank Goldman.

 

Efectos secundarios y Argirosis

 

He mencionado al principio del artículo que no hay ningún efecto secundario en la utilización de la plata coloidal. Es verdad y es falso a la vez. Es verdad en la medida en que no hay ningún efecto secundario negativo, es decir, perjudicial para la salud. Pero es falso en lo que concierne a ciertos síntomas

 

El efecto Jarisch-Herxheimern o lo que llamamos una “crisis curativa” será el principal efecto secundario de quien quiera curarse de una afección grave (lo mismo para los utilizadores de generadores de frecuencias “Rife”). La eliminación de un gran número de agentes patógenos, provoca una reacción corporal natural procediendo al rechazo de “cuerpos inertes” por vías naturales. En resumen, los síntomas de una “crisis curativa” se traducen más o menos por los de un resfriado o una gripe: dolor de garganta, de cabeza, etc. Esto es pasajero y puede ser moderado por el cese o disminución de las dosis ingeridas.

 

En cuanto la argiria, es una coloración gris o marrón de la piel o de las mucosas, debida a una intoxicación por  sales de plata.  A pesar que l’argiria no es estéticamente deseable, no es nada peligrosa para la salud. Y a pesar que esta ligada directamente a la plata, no tiene nada que ver con la ingestión o la utilización en superficie de coloides de plata. En efecto, los coloides son partículas extremadamente pequeñas y tienen la particularidad de no acumularse en el cuerpo como lo haría la ingestión de partículas más grandes como las sales de plata. A pesar que la CNN haya llevado a cabo una propaganda de miedo a la plata coloidal, la argiria, no concierne a los consumidores de plata coloidal  incluso si consumen productos de mala calidad en los cuales se encuentre una cantidad importante de sales de plata. Razón por la que es importante saber exactamente que es lo que se toma.

¿caso verdadero o falso de argiria?

 

La fabricación de la plata coloidal.

 

¿Por qué fabricar uno mismo su plata coloidal? Principalmente por dos razones: la autonomía y el control de la calidad. Habría también que mencionar la cuestión del coste, puesto que en el mercado existen numerosas soluciones de plata coloidal (los precios y la calidad varían enormemente),  mientras que el coste de los materiales de base para la fabricación en casa es menor. Cierto que hacerlo uno mismo exige tiempo y energía, pero creo que merece la pena.

 

Aunque la fabricación de plata coloidal sea de una sencillez desconcertante, es importante de comprender bien el principio. Una solución de plata coloidal pura  y bien lograda será clara y transparente. Esto es importante, porque cuando  rebuscamos información sobre Internet, nos enfrentamos a versiones bien diferentes. Algunos pretenden que una solución amarillo pálido o de un blanco turbio es el signo de un buen resultado. Otros, que es posible de hacer plata coloidal con agua del grifo o agua de fuente. Todo esto es falso.

 

 

 

 

La utilización de agua que contenga minerales dará invariablemente una solución en la que encontraremos sales de plata, principio de la electrolisis obliga. Es pues obligatorio hacer plata coloidal con agua destilada o desmineralizada. Es más, una coloración blanquecina indica la presencia de sales y una fuerte coloración amarillenta indica que las partículas son muy grandes. Ciertas preparaciones de plata coloidal tomaran diferentes tonos: rojizo, azulado, marrón, etc. Todos estos colores indican que las partículas de plata en suspensión (los coloides) no son suficientemente pequeñas y que la solución es pues de peor calidad. Cierto, será una solución de plata coloidal, pero no es aconsejado utilizarla así. En caso de supervivencia, sin medicamentos disponibles, hacer plata coloidal como sea, sigue siendo una  excelente manera de erradicar los patógenos que nos afectan. Pero en el confort material de nuestras vidas presentes, un poco de tiempo, de paciencia y de lectura permiten la creación de un producto “limpio”.

 

Nota: La coloración amarillenta está sujeta a muchos debates. Por mi parte, después de verificaciones, he concluido que es aceptable que una solución tenga una ligera (muy ligera) coloración  amarillenta si es clara. El grosor de las partículas en este caso permanece aceptable (entre 1 y 10 nanómetros), pero es sólo una conclusión personal y también recomiendo que la solución final sea clara y limpia.

                                                                                                                          

El material de base consiste en 4 pilas de 9 voltios, dos piezas de plata .999 o .9999, agua destilada o desmineralizada, dos pinzas “crocodilo” y un probador de densidad. Además, un voltímetro, una minutaría, dos conectores para pilas 9 voltios y de un mezclador permitirán perfeccionar el arte de la creación de plata coloidal, pero no son requeridos.

 

El principio en sí es simple: es la electrolisis. Las dos piezas de plata sirven de electrodos, las pinzas crocodilo están conectadas a las pilas (que están encajadas en serie) y a las piezas de plata que bañan en el agua destilada o desmineralizada

                                             argent-colloidal-piles

El tiempo que las piezas de plata deban quedarse bajo tensión depende de la concentración de plata coloidal que deseamos obtener. Esta concentración, calculada en ppm (partículas por millón), dependerá de un gran número de factores. En efecto, una electrolisis de tal manera es una electrolisis de precisión y el mínimo factor, tal que la temperatura del agua y del aire ambiente, la fase de la luna, el campo magnético terrestre, la presión atmosférica, etc., jugara un papel en el proceso.   

 

Todo esto sin contar otros parámetros evidentes tales como la distancia entre los electrodos, la calidad del agua, la superficie de plata accesible, etc. Por estas razones no hay una receta milagro que garantice una concentración particular con parámetros fijos. No os fiéis mucho en lo que se dice en Internet porque muchas personas darán indicaciones precisas  exponiendo que se obtendréis una concentración de X ppm. Tomad estas indicaciones como un punto de partida, porque sin probador de densidad, la operación se hace a tientas y cada uno de vosotros tendrá resultados diferentes

 

Por experiencia, si se quiere obtener una concentración de al menos 10 ppm, es necesario proceder o disminuyendo progresivamente la intensidad de la corriente aplicada retirando una pila a la vez, o utilizando un mezclador. En efecto, cuando los iones y coloides de plata se sueltan de los electrodos y comienzan a efectuar el viaje entre los dos, cuantas más partículas hay entre estos, más la corriente pasa fácilmente y más las partículas que se desprenden de las piezas de plata son gruesas. Con lo que resulta un aceleramiento del proceso que pronto producirá demasiadas partículas gruesas que darán una coloración ámbar, marrón o negra a la solución. Es necesario pues ser vigilante y hacer muchos tests. Ensayo-error, es aquí la técnica a utilizar.

Se conecta todo, se temporiza, se verifica la concentración, se vuelve a conectar, se vuelve a temporizar, etc. Verificad también que los resultados obtenidos la víspera no serán necesariamente los obtenidos al día siguiente! ¿Hay 5 grados de más? ¿Los electrodos están a algunos milímetros más o menos lejos los unos de los otros? ¿Las pilas han perdido su intensidad? Todo esto influye sobre el resultado final. Algunas veces esto me lleva 20 minutos y obtengo una solución de 14 ppm, mientras que en otras ocasiones me harán falta más de 35 para obtener 10 ppm. El rigor y la experiencia permiten calibrar bien los tiempos y el método a utilizar.

agua potable segura por medio de iones de plata (comprado en decathlon 50 pastillas 10€)

 

Cuando se quitan las piezas de plata,  antes de volverlas a meter en el agua siempre hay que limpiarlas, porque se forma una delgada capa de residuos.

Además, siempre hay que asegurarse que las pinzas « cocodrilo » no toquen el agua de la solución, porque sino tomarán parte en la electrolisis y además de coloides de plata, ¡habrá coloides de pinzas de cocodrilo!

Una vez que la solución está preparada, desenchufar y retirar los electrodos con suavidad. Conservar en un recipiente de cristal claro (los recipientes de plástico tendrán tendencia a perder la carga de los iones de plata) en un lugar sin luz por un periodo de alrededor 12 horas. Cuando la solución sea estable (todos los iones se habrán posicionado y distanciado igualmente), se verifica que está todavía clara. La coloración amarillenta puede aparecer en las horas siguientes a la producción. Una vez  asegurados que la solución esta limpia, es decir que permanece transparente, se aconseja meterla en un recipiente de cristal lo más opaco posible y guardarla en un lugar oscuro, porque la luz del día le hará perder sus propiedades.                    

El resto, es la experimentación que os guiará.

¿Dónde procurarse las piezas y la documentación?

 

 

Es posible comprar hilo de plata en diversos comercios en Internet. Una simple búsqueda os permitirá encontrar bastantes. Por mi parte, he optado por la compra de dos lingotes de plata .999 en el mercado de monedas del lugar. Esto por dos razones principales: me da la posibilidad de comprar sin pagar gastos suplementarios de transporte y además, en este tipo de comercio, la plata es vendida a precio de mercado.

En cuanto al probador de densidad, dirigiros a los vendedores de agua destilada que embotellan ellos mismos (y a veces hacen la distribución). Estos os recomendarán a su proveedor de material, porque este no es el tipo de aparato que se vende no importa donde.

mezclador

Pilas, pinzas cocodrilo y conectores se encuentran fácilmente en cualquier tienda de electrónica. Un voltímetro puede llegar a ser útil para verificar el estado de las pilas. En lo que concierne al mezclador (si deciden utilizar uno), por mi parte he optado por su fabricación artesanal, porque me permite adaptarlo a mis propias necesidades. Un poco de bricolaje y a penas 3 € de material, me han permitido  ensamblar un pequeño motor de tren eléctrico sobre un pequeño trípode. De esta manera, el agua da vueltas constantemente y retarda el efecto de aceleramiento. Algunas personas (que se sirven de contenedores más grandes) utilizan un motor de acuario. Utilicen el que se adapte mejor a sus necesidades.

Por lo que se refiere a una buena documentación sobre la plata coloidal, les aconsejo vivamente la obra “Un arma secreta contra la enfermedad: la plata coloidal” de Frank Goldman disponible en la sección Salud- Medicina alternativa de la  biblioteca electrónica 

 

Hacer plata en el tiempo libre,

Hacer plata coloidal en el tiempo libre no es solo un juego de palabras, ganamos  en salud, porque evitamos así los efectos nocivos de la mayoría de los medicamentos. Nos reapropiamos de un poder de curación eficaz, volviéndonos autónomos de cara al sistema sanitario actual y esto para un gran número de afecciones.

Es pues en nombre de la autarquía médica que levanto mi vaso (de plata coloidal) y bebo a su salud!

 

[1] et [2] : Une arme secrète contre la

 maladie : l’argent colloïdal, Frank Goldman, Éditions Le Lotus d’Or

también ver: http://users.erols.com/martinlara/pcoloidal.html