Plenari retallada 3
Nota de premsa COMPROMÍS ALTEA
Altea a 9 de febrer de 2015Compromís considera el pressupost de 2015 electoralista.

El Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament d’Altea ha explicat que, després de tres anys i mig de pujades d’impostos i sense pràcticament inversions, el govern PP-Cipal destinarà vora 500.000 euros a obres, la gran majoria de les quals s’escometran en plena precampanya electoral. D’eixa manera, argumenten, els regidors del govern tindran oportunitat d’estar molt presents en els mitjans en els pocs mesos que queden de legislatura.
A més, enguany poden comptar amb 1.200.000 euros conseqüència de les carències i de l’interés del 0% que ha negociat el Ministeri d’Hisenda. El fet que hagen destinat part d’eixos diners a quadrar el capítol de personal implica, per a Compromís, que també hi havia marge per a implementar un pla d’ocupació més ambiciós, ja que són diners amb què el govern no contava i, per tant, excedeixen les previsions del pla d’ajust.
Altra partida que crida l’atenció és la de manteniment de col•legis, que augmenta dels 25.000 als 75.000 euros. Això, que podria ser una bona notícia, reflexa en realitat la incapacitat de la Conselleria d’Educació de fer front a les seues competències que, al final, recauen en l’administració local.
D’altra banda, sorprén que, després dels durs informes de la Intervenció Municipal respecte de l’Empresa Pública, enguany tornen a portar un pressupost de personal per a l’entitat amb un informe desfavorable. Si bé és cert que s’han assumit serveis,  PP i Cipal no han sigut capaços de justificar els increments salarials i no han pogut presentar informes on sustentar les seues decisions perquè, com van reconéixer en el plenari, “encara no en tenen”.
El que és ben cert, opinen, és que no els estan fent cap favor als treballadors i treballadores, ja que, amb eixa mala gestió, PP i Cipal estan posant en risc els seus llocs de treball.
També es van aprovar qüestions relacionades amb el personal de l’Ajuntament que, en paraules de Compromís “pateixen un govern que no té cap talant negociador”. De fet, s’aprovaven qüestions que ni tan sols havien obtingut el suport de la majoria de la part social de la Mesa de Negociació.
Compromís conclou el seu comunicat lamentant que, una vegada més, Altea haja perdut l’oportunitat  de tindre uns pressupostos participatius. ”El nostre poble necessita noves maneres de fer política, més obertes i participatives, per afrontar el futur. Esta legislatura ha quedat clar que  PP i Cipal no tenen cap interés en l’opinió de la ciudadania”.

Nota de prensa COMPROMÍS ALTEA
Altea a 09 de febrero de 2015

Compromís considera el presupuesto de 2015 electoralista.

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Altea ha explicado que, después de tres años y medio de subidas de impuestos y sin prácticamente inversiones, el gobierno PP-Cipal destinará cerca 500.000 euros en obras, la gran mayoría de las cuales acometerán en plena precampaña electoral. De esa manera, argumentan, los concejales del gobierno tendrán oportunidad de estar muy presentes en los medios en los pocos meses que quedan de legislatura.
Además, este año pueden contar con 1.200.000 euros consecuencia de las carencias y del interés del 0% que ha negociado el Ministerio de Hacienda. El hecho de que hayan destinado parte de ese dinero a cuadrar el capítulo de personal implica, para Compromís, que también había margen para implementar un plan de empleo más ambicioso, ya que es dinero con el que el gobierno no contaba y, por tanto, exceden las previsiones del plan de ajuste.
Otra partida que llama la atención es la de mantenimiento de colegios, que aumenta de 25.000 a los 75.000 euros. Esto, que podría ser una buena noticia, refleja en realidad la incapacidad de la Consejería de Educación de hacer frente a sus competencias que, al final, recaen en la administración local.
Por otro lado, sorprende que, tras los duros informes de la Intervención Municipal respecto de la Empresa Pública, este año vuelven a llevar un presupuesto de personal para la entidad con un informe desfavorable. Si bien es cierto que se han asumido servicios, PP y Cipal no han sido capaces de justificar los incrementos salariales y no han podido presentar informes donde sustentar sus decisiones porque, como reconocieron en el plenario, “aún no tienen”.
Lo que es cierto, opinan, es que no les están haciendo ningún favor a los trabajadores y trabajadoras, ya que, con esa mala gestión, PP y Cipal están poniendo en riesgo sus puestos de trabajo.
También se aprobaron cuestiones relacionadas con el personal del Ayuntamiento que, en palabras de Compromís “sufren un gobierno que no tiene ningún talante negociador”. De hecho, se aprobaban cuestiones que ni siquiera habían obtenido el apoyo de la mayoría de la parte social de la Mesa de Negociación.
Compromís concluye su comunicado lamentando que, una vez más, Altea haya perdido la oportunidad de tener unos presupuestos participativos. “Nuestro pueblo necesita nuevas formas de hacer política, más abiertas y participativas, para afrontar el futuro. Esta legislatura ha quedado claro que PP y Cipal no tienen ningún interés en la opinión de la ciudadanía”.

  

Benidorm 17 Xerrada amb Mónica Oltra i Mereia Mollà

 Bon dia amigues i amics,
Demà 17 de gener a les 17:30 al Centre Social José llorca Linares (Carrer Goya s/n)de Benidorm es Celebrarà,
Acte de primàries de Mónica Oltra candidata a la Presidència de la Generalitat, i Mireia Mollà Herrera candidata a cap de llista a les Corts Valencianes. Participa en este acte obert on podràs formular les teues preguntes a les candidates. Inscriu-te i participa en les primàries de Compromís http://primaries.compromis.net/Mañana 17 de enero a las 17:30 al Centre Social José llorca Linares (Calle Goya s/n) de Benidorm es Celebrarà,
Acto de primarias de Mónica Oltra, candidata a la Presidencia de la Generalitat, y Mireia Mollà, candidata a cabeza de llista a las Corts Valencianes. Participa en este acto abierto donde podrás formular tus preguntas a las candidatas. Inscríbete y participa en las primarias de Compromís http://primaries.compromis.net/


Nota de Prensa COMPROMÍS ALTEA
Altea a 15 de enero de 2015

COMPROMÍS pide hidrantes para el área comercial de Cap Blanc.

Hace dos semanas se produjo un incendio en una nave comercial en el Polígono de Cap Blanc. Lamentablemente, su extinción se complicó por la falta de hidrantes a los que pudieran acceder los bomberos.
Este suceso ha servido para poner sobre la mesa una vieja denuncia de los propietarios de la zona: no hay ninguna boca de incendio en una área donde se almacenan materiales inflamables y se desarrollan actividades sensibles.
Los concejales de Compromís han exigido que no se olvide esta situación y que se priorice la colocación de estas instalaciones en los lugares necesarios para que los bomberos tengan un acceso rápido en caso de incendio y poder prevenir tragedias mayores. Es inaceptable que una zona de tolerancia industrial no esté dotada de las mínimas condiciones exigibles de seguridad y que el hidrante más próximo esté a 1,5 km.
Compromís argumenta que es urgente y necesario acometer esta actuación que se tendría que incluir entre las múltiples que ha anunciado el gobierno ahora que se acercan las elecciones locales de mayo y para las que no había habido presupuesto los últimos tres años y medio. De hecho, el gobierno PP-Cipal ha presentado un proyecto de reforma de los accesos a las naves industriales que, lamentablemente, no contempla la ubicación de estas infraestructuras.

IMG-Incendi Cap Blanc

 COMPROMÍS demana hidrants per a l’àrea comercial de Cap Blanc.

Fa dos setmanes es va produir un incendi en una nau comercial en el Polígon de Cap Blanc. Lamentablement, la seua extinció es va complicar per la falta d’hidrants als quals pugueren accedir els bombers.
Este succés ha servit per posar damunt la taula una vella denúncia dels propietaris de la zona: no hi ha cap boca d’incendi en una àrea on s’emmagatzemen materials inflamables i es desenvolupen activitats sensibles.
Els regidors de Compromís han exigit que no s’oblide esta situació i que es prioritze la col•locació d’estes instal•lacions en els llocs necessaris per tal que els bombers tinguen un accés ràpid en cas d’incendi i poder previndre tragèdies majors. És inacceptable que una zona de tolerància industrial no estiga dotada de les mínimes condicions exigibles de seguretat i que l’hidrant més pròxim estiga a 1,5 km.
Compromís argumenta que és urgent i necessari escometre esta actuació que s’hauria d’incloure entre les múltiples que ha anunciat el govern ara que s’acosten les eleccions locals de maig i per a les quals no havia hagut pressupost els últims tres anys i mig. De fet, el govern PP-Cipal ha presentat un projecte  de reforma dels accessos a les naus industrials que, lamentablement, no contempla la ubicació d’estes infraestructures.

 


 

Bon dia amigues i amics,Les #PrimàriesCompromís estan en marxa i eres tu qui decideix.

Josep Nadal és músic, activista social i regidor a Pego i és una de les persones que ha presentat la seua candidatura a les primàries per encapçalar la llista de les autonòmiques per Alacant.
Si vols conéixer les seues propostes per reiniciar el País, t’esperem divendres dia 9 de desembre a les 20h, Casa de Cultura d’Altea.

Presenta l’acte Imma Orozco Ripoll, regidora per Compromís a l’Ajuntament d’Altea i
candidata a les primàries per la circumscripció d’Alacant.

Entre tots i totes, des de baix, vine i participa.

unnamed

____________________________________________________________________________________________

El Círculo Podemos Altea organiza una charla con el periodista Sergi Castillo y se presentará un manifiesto para que los ciudadan@s de Altea puedan convocar a una Asamblea Constituyente para crear una Candidatura Ciudadana, Guayem/Ganemos Altea, basada en los principios y el método de participación ciudadana y transparencia.

04nov

Michael Sowa (10)

El Círculo Podemos Altea organiza una charla donde el periodista Sergi Castillo nos presentará el análisis que ha realizado en su libro TIERRA DE SAQUEO sobre cómo se ha articulado e institucionalizado la corrupción en el País Valenciano.

Tras su exposición realizaremos un coloquio sobre cómo ha afectado la presunta corrupción a las localidades de nuestra comarca, si se han dado en Altea casos similares y qué podemos hacer para erradicar este tipo de prácticas de nuestros Ayuntamientos.

Por último, se presentará un manifiesto para que los ciudadan@s de Altea puedan convocar a una Asamblea Constituyente para crear una Candidatura Ciudadana, Guayem/Ganemos Altea, basada en los principios y el método de participación ciudadana y transparencia.

Este evento tendrá lugar en Altea, el miércoles 5 de noviembre a las 19:00h. En el bar del CEAM.

Apuntaros y convidar a vuestr@s amig@s al evento en facebook para que podamos saber cuántas personas vienen y adecuar el local de la charla-coloquio a la asistencia previsible.

El Cercle Podem Altea organitza una xerrada on el periodista Sergi Castillo ens presentarà l’anàlisi que ha realitzat en el seu llibre TERRA DE SAQUEIG sobre com s’ha articulat i institucionalitzat la corrupció al País Valencià.

Després de la seva exposició farem un col·loqui sobre com ha afectat la presunta corrupció a les localitats de la nostra comarca, si s’han donat a Altea casos similars i què podem fer per erradicar aquest tipus de pràctiques dels nostres ajuntaments.

Finalment, es presentarà un manifest perquè els ciutadans i ciutadanes d’Altea puguen convocar una Assemblea Constituent per a crear una Candidatura Ciutadana, Guayem / Guanyem Altea, basada en els principis i el mètode de participació ciutadana i transparència.

Aquest esdeveniment tindrà lloc a Altea, el dimecres 5 de novembre a les 19: 00h. Al bar del CEAM.

Apuntar-vos i convidar als vostres amics i amigues es a l’esdeveniment en Facebook perquè puguem saber quantes persones vénen i adequar el local de la xerrada-col·loqui a l’assistència

https://www.facebook.com/events/358763434285795/

 

——————————————————————————————————————————————————————

Salut
El dijous 6 de dessembre, a les 11del matí, parlaré de “L’Assemblea i el subjecte assembleari”.
Organitza: Nucli Autogestió Alcoi – Cooperativa Integral Valenciana-A Tornallom
                  Jornades Assemblearies, 5 a 9 de Dessembre 2012
                   Cals Flares – Alcoi
La meva xerrada-debat es fará en C/ Sant Vicent Ferrer 18, baixos.
Félix R. Mora

————————————————————————————————————————————————————-

5/12/2012

Bon dia estimats amics:

Ara teniu l’oportunitat de llegir tot el que es debat als plenaris de
l’Ajuntament d’Altea.
http://blocaltea.com/treball-municipal/acta-plenari-31-10-2012

i també estar al corrent dels temes d’actualitat escoltant els programes
de rádio “Altea a Debate”. Pots escoltar el programa en directe els
dimecres i els dissabtes en diferit de 17:00 a 18:00 h

http://www.radioaltea.com/webradio/?page_id=266
Salutacions
Maria

Bloc-Coalició Compromís
www.blocaltea.com
També estem en Facebook!

——————————————————————————————————————————————————-

Presentación del Atles linguistic de la Marina: un apunte solo, no para de ser contradictorio esta presentación por parte de la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Altea mientras el gobierno alteano PP-CIPAL han denegado hace unas semanas la subvención a la lengua valenciana de Radio Altea. Más todavia si tenemos en cuenta que Carolina Punset, jefa del CIPAL, se presento a las legislativas francesas de junio 2012 por un partido, Europe Ecologie-les Verts que, en su programa electoral presidencial de Mayo 2012 propone apoyar a las lenguas minoritarias y dialectos en Francia….nada más.Que cada uno piense lo que quiera.Los hechos son lo que son.

Benvolgut/da,L’Atles Lingüístic de la Marina (en realitat, tres volums: un, d’Atles lingüístic de la Marina; l’altre, d’Estudi geolingüístic del parlar de la Marina Alta; i el tercer, d’Estudi geolingüístic del parlar de la Marina Alta) és una d’aquelles obres històriques de la dialectologia valenciana: quasi set-centes pàgines en total, amb mapes il·lustratius i estudis curiosos i erudits sobre el patrimoni lingüístic de la Marina Alta i la Marina Baixa.

Es tracta d’un projecte que Vicent Beltran i Teresa Herrero han anat covant durat un bon grapat d’anys, i que ha acabat involucrant la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta, l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Universitat d’Alacant, l’Associació d’Estudis de la Marina Baixa, 3 entitats locals menors i 49 municipis diferents.
Avui divendres, 8 de juny, a les 20:30 h, Vicent i Teresa el presentaran a la Casa de Cultura d’Altea. Trobe que això ha de ser motiu de festa grossa. I sobra dir que totes i tots sereu benvinguts a l’únic poble del món on -això crec: els autors potser ho confirmaran- els gossos buben (i no lladren). Si feu un pensament bo, serà un plaer saludar-nos en el més bell homenatge que podem fer a les paraules: conéixer-les, estimar-les, sentir-ne l’orgull, adobar-ne l’ànima, etc.
Això…

Molta salut -i primavera,

Espai Cultural Enric Valor
Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert

Cayo Lara, coordinador federal de IU y portavoz en el congreso de los diputados del grupo IU, visita Les Marines, con una rueda de prensa en la Vila Joiosa (12’00 h en la sede de EUPV de La Vila Joisoa en C/ Ciutat de Castelló, 4), un acto simbólico contra las privatizaciones a las puertas del Ayuntamiento de Calp (13’30 h, en avda Ifach, 14), una comida con militantes y simpatizantes en Altea (14’30 h en el Hotel San Miguel de Altea C/ Mar 65), y un acto público en Dénia (20’00 h en el colegio Llebeig en avda Ramon Ortega, 13)

Os esperamos.
Salud, lucha y república

David Rodríguez, coordinador comarcal EUPV de la Marina Baixa
EUPV de la Marina Baixa
esquerraunidamarinabaixa@gmail.com
649767488


       Escritura espontánea, viernes 25 de mayo en Nuestro Bar, 20h. c/ El Reiet, Altea.
                                                                            +
 

Concert ROCK PER LA REPÚBLICA

BANDA BASSOTTI

BOIKOT

THE KLUBA

VIVA TIRADO

:: DISSABTE 14 ABRIL ::

AUDITORI CASA de CULTURA – BURJASSOT (Vlc.)

(Metro línia 1, estació Burjassot)

(Tramvia línia 4, estació La Granja)

Apertura de portes 19h

Entrada anticipada: 3€ / Taquilla 5€

Punts de venda: Tenda Tipo València, seus EU València i Burjassot i seu Acontracorrent

  


………………………………………………

Organitza:

Colaboran:


  

Memoria Histórica de la Revolución Cubana: el internacionalismo solidario – Visita de Harry Villegas Pombo a València


Ciclo de conferencias en València sobre la solidaridad internacionalista con Harry Villegas “Pombo”


Programa de actos con Harry Villegas en marzo en València


Biografía de Harry Antonio Villegas Tamayo


Ciclo de conferencias en València sobre la solidaridad internacionalista con Harry Villegas “Pombo”

En el marco de las actividades de celebración del 25 aniversario de la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí, el General de Brigada (r), combatiente internacionalista con el Che en el Congo y en Bolivia, internacionalista en Angola, Harry Villegas Tamayo, impartirá una serie deconferencias en València en otras localidades de la geografía valenciana bajo el título “Memoria histórica de la revolución cubana: el internacionalismo solidario”.

A su vez, el autor del libro Harry Villegas Pombo. Un hombre de la guerrilla del Che, participará en el estreno del documental editado por la asociación titulado “Esencia de Revolución”, que recoge el testimonio de internacionalistas en distintas etapas prestando misión en diferentes esferas profesionales, y que reflexiona sobre la solidaridad.


Programa de actos del 2 al 9 de marzo:
– Conferencia “Memoria histórica de la revolución cubana: el internacionalismo solidario”:

 • Castelló: viernes 2 de marzo, a las 19’30 h, en la sede de EUPV de Castelló (C/ Compositor Vicent Asensi, 3)
 • Buñol: sábado 3 de marzo, a las 19’30 h, en la sede de EUPV de Buñol (Plaza Layana, 5 bajo)
 • Polinyà del Xúquer: lunes 5 de marzo, a las 19’30, en el Centre Cultural “Ausiàs March”
 • Aspe: martes 6 de marzo, a las 20’00 h, en la sede de EUPV de Aspe (C/ Cruz, 89)
 • Sagunt: miércoles 7 de marzo, a las 19’30 h, en el Centre Cívic (antiguo sanatorio) del Port de Sagunt
 • Altea: jueves 8 de marzo, a las 19’30 h, en la Casa de Cultura
 • València: viernes 9 de marzo, a las 20’30, en la sede de la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí (C/ Borrull, 25 – València)

– Estreno del documental “Esencia de Revolución”:

 • València: viernes 9 de marzo, a las 19’30, en la sede de la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí (C/ Borrull, 25 – València)

El general Harry Villegas Tamayo, Pombo en la guerrilla del Che, fue el único sobreviviente de aquella gesta que escribió su diario de campaña y el único que acompañó a Ernesto Che Guevara en todas sus campañas por la liberación delos pueblos: la Sierra Maestra, la invasión a Las Villas en Cuba, después en África y en Bolivia.

Visita de Harry Villegas POMBO a València.- 25 aniversario de la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí

Desde el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, Cuba desplegó la solidaridad internacionalista con otros pueblos que reclamaban su ayuda en las luchas que enfrentaban. En todo este tiempo, son miles los profesionales cubanos que han prestado misión fuera de su país, en distintas esferas.

Pero toda esta solidaridad se desconoce en el mundo occidental y rico del Norte. A pesar de que más de la mitad de la Cooperación Sur-Sur es desarrollada por Cuba, ésta es silenciada por los grandes medios transnacionales.

La necesidad de relatar esta realidad silenciada nos llevó a desarrollar una campaña para sensibilizar a la sociedad valenciana, sobre la base de las experiencias personales de hombres y mujeres que prestaron misiones internacionalistas en otros países, en diferentes etapas y en distintos ámbitos. La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), una de las mayores organizaciones de masas de la isla y que mantiene viva la memoria histórica de la revolución, nos facilitó los encuentros con los internacionalistas, y que dieron como resultado una exposición titulada CUBA: LA REVOLUCIÓN DE LA SOLIDARIDAD, una serie de entrevistas publicadas en www.cubainformacion.tv, y un documentalESENCIA DE REVOLUCIÓN, con testimonios de siete de los internacionalistas cubanos entrevistados.

Hemos querido completar esta reflexión sobre el internacionalismo solidario que desarrolla Cuba con la presencia de Harry Villegas Tamayo, Pombo, quien fue uno de los pocos supervivientes de la guerrilla del Che en Bolivia, y el único que escribió sus memorias en el libro “Harry Villegas, Pombo. Un hombre de la guerrilla del Che”. Quien fue combatiente de la guerrilla del Congo y de Boliva con el Che, internacionalista en Angola, y vicepresidente de la ACRC, nos trae su experiencia y su testimonio en estos años de historia de la revolución cubana.

La solidaridad internacionalista cubana ha evolucionado a lo largo de estos años. En la década de los 60, 70 y 80, muchos pueblos africanos, asiáticos y latinoamericanos pedían ayuda a Cuba en sus luchas por la independencia colonial y la liberación nacional. Se trataba de compartir la experiencia revolucionaria.

A mediados de los años 90, el huracán Mitch que arrasó Centroamérica, marcó un antes y un después. Junto a esta catástrofe natural, se evidenciaron las deficientes políticas públicas y sociales en unos países empobrecidos por el neoliberalismo. Cuba le dio un nuevo impulso a la solidaridad, y a pesar de la crisis del Período Especial en la isla, diseñó programas de salud y educación gratuitos, que buscaban, de forma desinteresada, mejorar las condiciones de vida de los pueblos.

Pensar y actuar solidariamente forma parte de la cultura cubana. El internacionalismo, además, genera una conciencia revolucionaria, que, como explicara el Che, lleva al ser humano al escalón más alto de la especia humana. Numerosos países de los cinco continentes se han visto “invadidos” por  médicos, maestros, ingenieros, entrenadores deportivos, artistas, y otros muchos profesionales cubanos. No llevan armas, no roban los recursos naturales, no quitan la vida.

Se trata de un ejército de “batas blancas” y “lapiceros” que ponen sus conocimientos a disposición de otros pueblos necesitados. Son los guerrilleros de su tiempo, los nuevos revolucionarios que, sin hablar explícitamente de política, denuncian la injusticia del capitalismo.

Frente a las guerras y el egoísmo que siguen destruyendo a la humanidad, una parte del mundo ha dicho basta, y ha empezado a caminar por el bien de todos.

Febrero del 2012

David Rodríguez Fernández

Presidente de la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí

Memoria Histórica de la Revolución Cubana: el internacionalismo solidario – Visita de Harry Villegas Pombo a València


Ciclo de conferencias en València sobre la solidaridad internacionalista con Harry Villegas “Pombo”


Programa de actos con Harry Villegas en marzo en València


Biografía de Harry Antonio Villegas Tamayo


Ciclo de conferencias en València sobre la solidaridad internacionalista con Harry Villegas “Pombo”

En el marco de las actividades de celebración del 25 aniversario de la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí, el General de Brigada (r), combatiente internacionalista con el Che en el Congo y en Bolivia, internacionalista en Angola, Harry Villegas Tamayo, impartirá una serie deconferencias en València en otras localidades de la geografía valenciana bajo el título “Memoria histórica de la revolución cubana: el internacionalismo solidario”.

A su vez, el autor del libro Harry Villegas Pombo. Un hombre de la guerrilla del Che, participará en el estreno del documental editado por la asociación titulado “Esencia de Revolución”, que recoge el testimonio de internacionalistas en distintas etapas prestando misión en diferentes esferas profesionales, y que reflexiona sobre la solidaridad.


Programa de actos del 2 al 9 de marzo:
– Conferencia “Memoria histórica de la revolución cubana: el internacionalismo solidario”:

 • Castelló: viernes 2 de marzo, a las 19’30 h, en la sede de EUPV de Castelló (C/ Compositor Vicent Asensi, 3)
 • Buñol: sábado 3 de marzo, a las 19’30 h, en la sede de EUPV de Buñol (Plaza Layana, 5 bajo)
 • Polinyà del Xúquer: lunes 5 de marzo, a las 19’30, en el Centre Cultural “Ausiàs March”
 • Aspe: martes 6 de marzo, a las 20’00 h, en la sede de EUPV de Aspe (C/ Cruz, 89)
 • Sagunt: miércoles 7 de marzo, a las 19’30 h, en el Centre Cívic (antiguo sanatorio) del Port de Sagunt
 • Altea: jueves 8 de marzo, a las 19’30 h, en la Casa de Cultura
 • València: viernes 9 de marzo, a las 20’30, en la sede de la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí (C/ Borrull, 25 – València)

– Estreno del documental “Esencia de Revolución”:

 • València: viernes 9 de marzo, a las 19’30, en la sede de la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí (C/ Borrull, 25 – València)

El general Harry Villegas Tamayo, Pombo en la guerrilla del Che, fue el único sobreviviente de aquella gesta que escribió su diario de campaña y el único que acompañó a Ernesto Che Guevara en todas sus campañas por la liberación delos pueblos: la Sierra Maestra, la invasión a Las Villas en Cuba, después en África y en Bolivia.

Visita de Harry Villegas POMBO a València.- 25 aniversario de la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí

Desde el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, Cuba desplegó la solidaridad internacionalista con otros pueblos que reclamaban su ayuda en las luchas que enfrentaban. En todo este tiempo, son miles los profesionales cubanos que han prestado misión fuera de su país, en distintas esferas.

Pero toda esta solidaridad se desconoce en el mundo occidental y rico del Norte. A pesar de que más de la mitad de la Cooperación Sur-Sur es desarrollada por Cuba, ésta es silenciada por los grandes medios transnacionales.

La necesidad de relatar esta realidad silenciada nos llevó a desarrollar una campaña para sensibilizar a la sociedad valenciana, sobre la base de las experiencias personales de hombres y mujeres que prestaron misiones internacionalistas en otros países, en diferentes etapas y en distintos ámbitos. La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), una de las mayores organizaciones de masas de la isla y que mantiene viva la memoria histórica de la revolución, nos facilitó los encuentros con los internacionalistas, y que dieron como resultado una exposición titulada CUBA: LA REVOLUCIÓN DE LA SOLIDARIDAD, una serie de entrevistas publicadas en www.cubainformacion.tv, y un documentalESENCIA DE REVOLUCIÓN, con testimonios de siete de los internacionalistas cubanos entrevistados.

Hemos querido completar esta reflexión sobre el internacionalismo solidario que desarrolla Cuba con la presencia de Harry Villegas Tamayo, Pombo, quien fue uno de los pocos supervivientes de la guerrilla del Che en Bolivia, y el único que escribió sus memorias en el libro “Harry Villegas, Pombo. Un hombre de la guerrilla del Che”. Quien fue combatiente de la guerrilla del Congo y de Boliva con el Che, internacionalista en Angola, y vicepresidente de la ACRC, nos trae su experiencia y su testimonio en estos años de historia de la revolución cubana.

La solidaridad internacionalista cubana ha evolucionado a lo largo de estos años. En la década de los 60, 70 y 80, muchos pueblos africanos, asiáticos y latinoamericanos pedían ayuda a Cuba en sus luchas por la independencia colonial y la liberación nacional. Se trataba de compartir la experiencia revolucionaria.

A mediados de los años 90, el huracán Mitch que arrasó Centroamérica, marcó un antes y un después. Junto a esta catástrofe natural, se evidenciaron las deficientes políticas públicas y sociales en unos países empobrecidos por el neoliberalismo. Cuba le dio un nuevo impulso a la solidaridad, y a pesar de la crisis del Período Especial en la isla, diseñó programas de salud y educación gratuitos, que buscaban, de forma desinteresada, mejorar las condiciones de vida de los pueblos.

Pensar y actuar solidariamente forma parte de la cultura cubana. El internacionalismo, además, genera una conciencia revolucionaria, que, como explicara el Che, lleva al ser humano al escalón más alto de la especia humana. Numerosos países de los cinco continentes se han visto “invadidos” por  médicos, maestros, ingenieros, entrenadores deportivos, artistas, y otros muchos profesionales cubanos. No llevan armas, no roban los recursos naturales, no quitan la vida.

Se trata de un ejército de “batas blancas” y “lapiceros” que ponen sus conocimientos a disposición de otros pueblos necesitados. Son los guerrilleros de su tiempo, los nuevos revolucionarios que, sin hablar explícitamente de política, denuncian la injusticia del capitalismo.

Frente a las guerras y el egoísmo que siguen destruyendo a la humanidad, una parte del mundo ha dicho basta, y ha empezado a caminar por el bien de todos.

Febrero del 2012

David Rodríguez Fernández

Presidente de la asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí

 ——————————————————————————————————————————————–
Cartel mesa redonda eupv y sindicatos en altea 24 febrero.jpg
RODA DE PREMSA (BENIDORM) I TAULA RODONA (ALTEA):

La diputada d’EUPV per Alacant a Les Corts ValencianesEsther López Barceló, juntament amb els representats sindicals Consuelo Navarrosecretaria general de CCOO L’Alacantí-Les MarinesCarmen Bouzas, secretaria general d’UGT-PV La MarinaJoan Lloret, delegat del STE-PV en la Marina Baixa, i Santiago Villaverde, coordinador general de Oficios Varios CGT Benidorm – Marina Baixa, oferiran el pròxim divendres 24 de febrer una roda de premsa en Benidorm per a valorar en la comarca les conseqüències de les mesures de les retallades socials i la reforma laboral, denunciant aquestes com “eixides” de la crisi i plantejant mobilitzacions i alternatives des de l’esquerra.

Per la vesprada, en la casa de cultura d’Altea, a partir de les 19’30 h hi ha convocada una taula rodona amb la diputada Esther López i representants sindicals.

MESA REDONDA EUPV Y SINDICATOS

¿MÁS CRISIS PARA SALIR DE LA CRISIS?
CONTRA LA REFORMA LABORAL Y LOS RECORTES SOCIALES
ALTERNATIVAS DESDE LA IZQUIERDA SOCIAL Y POLÍTICA


VIERNES 24 FEBRERO
19’30 h
CASA DE CULTURA ALTEA
RUEDA DE PRENSA VIERNES 24 11’00 h SEDE CCOO BENIDORM
CON LA PRESENCIA DE:
EUPV: ESTHER LÓPEZ BARCELÓ, DIPUTADA EN LES CORTS VALENCIANES PER ALACANT
CCOO: CONSUELO NAVARRO, SECRETARIA GENERAL L’ALACANTÍ-LES MARINES
UGT: CARMEN BOUZAS, SECRETARIA GENERAL de la UC UGT-PV LA MARINA
STE-PV: JOAN LLORET, DELEGAT EN LA MARINA BAIXA
CGT: SANTIAGO VILLAVERDE, COORDINADOR GENERAL OFICIOS VARIOS BENIDORM – MARINA BAIXA

Frente a la crisis capitalista y sus ataques neoliberales, hacen falta movilización y alternativas de izquierdaORGANIZA: EUPV DE LA MARINA BAIXA

Otras noticias y convocatorias:


S
ábado 25 febrero, manifestación a las 18’00 h, Valencia, Alicante y Castellón:
¡¡NO A LOS RECORTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS!!
¡¡DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN EL CONSELL!!

Esquerra Unida presenta una denuncia a la Fiscalia por las cargas policiales contra menores


S
iguen esta semana las movilizaciones y otras acciones unitarias en contra de los recortes sociales del Consell de la GVA, exigiendo responsabilidades políticas:

– Concentraciones el jueves 23 de febrero a las 19’00 h en las plazas de los ayuntamientos para solidarizarse con los estudiantes de Valencia tras la represión policial y en defensa de la enseñanza pública
– 
Sábado 25 febrero, manifestación a las 18’00 h, Valencia, Alicante y Castellón:
¡¡NO A LOS RECORTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS!!
¡¡DEPURACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN EL CONSELL!!

– Lunes de duelo vistiendo de negro en los centros escolares
– Concentraciones los jueves a las 12’00 h en las puertas de los centros públicos
– Etc.


———————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————————-

Callosa d’en Sarrià “Defensant la terra al País Valencià” Casa de Cultura 19.30 hores.

Benvolgut amic/ga de Callosa Sostenible.
Ens agradaria molt que aquest dimarts 14 de febrer assistires a la Vídeo-projecció del documental “Defensant la terra al País Valencià” que farem a la Casa de Cultura de Callosa d’en Sarrià a les 19.30 hores. A continuació obrirem un debat-col·loqui per a parlar del mateix documental i sobre la situació passada, present i futura del PAI Aníbits-Margequivir de Callosa d’en Sarrià que pretén la contrucció de més de 2000 xalets, dos camps de golf, un hotel… a la Serra de Bèrnia.
Que la nostra terra no siga destruïda per a que uns pocs s’embujaquen els diners és cosa de tots i totes. Vine i xarrem. Comptarem amb la presència de Carlos Arribas d’Ecologistes en Acció del País Valencià.
Salut.
Callosa Sostenible
Telèfon: 670690836

—————————————————————————————————————————————–

 “Bloc-Coalició Compromís Altea” info@blocaltea.com

Dijous 16/2, a les 19h en el Centre Social -després de la manifestació-, el
BLOC-Compromís d’Altea vos convida a esta xarrada perquè conegueu, de la
mà de diferents representants de la comunitat educativa, les conseqüències
nefastes de la política de retallades del Consell en els nostres centres
d’ensenyament.

Modera: Arturo Timón, mestre i membre de la Plataforma per l’Ensenyament
Públic

Participen:
-Fátima Fernández – FAPA Enric Valor i membre del Consell Escolar Valencià
-David Rodríguez – Plataforma per l’Ensenyament Públic
-Pere Ramon – Escola Valenciana
-Joan Lloret – STEPV Marina Baixa
-Representació de la Permanent de Directors/es d’Alacant

Per una escola pública, de qualitat i en valencià!!! Vos esperem.

——————————————————————————————————————————
EUPV Altea EUPV Altea
Adjuntem la següent informació.
Preguem la seua difusió.
EUPV de la Marina Baixa

Des d’EUPV de la Marina Baixa ens adherim i recolcem les mobilitzacions contra les retallades convocades pels sindicats i la societat civil.
La propera és davant els Ajuntaments de tot el País Valencià, dijous 2 de febrer a les 17’30 h.
Difon i acudeix.
Salut i lluita
EUPV de la Marina Baixa
Adjuntamos la siguiente información.
Rogamos su difusión.
EUPV de la Marina Baixa

Desde EUPV de la Marina Baixa nos adherimos y apoyamos las movilizaciones contra los recortes convocados por los sindicatos y la sociedad civil.
La próxima es frente a los Ayuntamientos de todo el País Valencià, jueves 2 de febrero a las 17’30 h.
Difunde y acude.
Salud y lucha.
EUPV de la Marina Baixa
Desde EUPV
“Bloc-Coalició Compromís” info@blocaltea.com

 Companys i Companyes:Informar-vos que des dels col·legis (Les Rotes- Garganes) ixen autobusos
que vos portaran a la manifestació.
Teniu fins el termini de la jornada escolar de hui per apuntar-vos.SalutacionsCONVOCATORIA MANIFESTACIÓ DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLICHola a totes i tots, des de COMPROMIS PER ALACANT us convoquem a la
manifestació en defensa de l’ensenyament públic convocada per al
pròxim DISSABTE 21 DE GENER DE 2012 a partir de les 18.00 H i eixida des
de les escales de l’IES Jorge Juan d’Alacant.Per poder fer difusió de la manifestació, com per a poder informar a les
famílies, des de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic hem
elaborat uns materials per poder enganxar al centre, repartir a les
famílies convocant-les, etcA més us demanem que en la possibilitat de les vostres possibilitats
assistiu a la manifestació amb pancartes pròpies del centre, volem
demostrar que la defensa de l’ensenyament públic és una cosa de totes
i tots.Moltes gràciesUS ESPEREM!!!/PD: NOSALTRES ESTAREM A PARTIR DE LES 17.40 H. EN EL CANTO, ON ESTA LA
TENDA DE FLEX, PER DONAR-VOS ENGANXINES I ANAR TOTS JUNTS./–  Per a rebre més informació podeu posar-vos en contacte amb Ismael
Vicedo Portaveu de la Plataforma per mail en lacivica@lacivica.cat o per
telèfon en el 607 930 565–  ADJUNTEM

+ Cartells manifestació en blanc i negre i color per poder reproduir i
enganxar als centres

+ Escrit adreçats a les famílies convocant-los a la manifestació

COMPROMÍS PER ALACANT
BLOC-INICIATIVA-VERDS
—————————-
SEU D´ALACANT
Avda. Rambla de Méndez Núñez, 44 4-D
03002 – ALACANT
—————————-
Mòbil: 651883264 (Robert Vilaplana)
E-mail: alacant@bloc.ws
alacant@coaliciocompromis.net
Web: http://www.bloc.ws/alacanti
http://www.compromisperalacant.net
http://www.facebook.com/compromisperalacant
—————————-

__________________________________________________

   Avui Divendres 13 de Gener de 2012 20:00-23:00H
es celebra amb un acte commemoratiu el

395 ANIVERSARI DE LA CARTA POBLA D’ALTEA
Punt d’encontre Carrer San Miquel nº 1 Altea (Pizza&cia)
PER TERCER ANY, ANIREM TOTS PLEGATS A GAUDIR DE LA HISTÒRIA DEL NOSTRE POBLE.
ENGUANY JUAN VICENTE MARTÍN, ENS MOSTRARÀ ALGUNS DELS ASPECTES MÉS
QUOTIDIANS DE LA NOSTRA CARTA POBLA, COM LA ORDENACIÓ AGRICOLA DEL TERME,
EL DESENVOLUPAMENT URBÀ, ELS SISTEMES DE REC, LES ORDINANCES I LES FESTES
AL LLARG DEL SEGLE XVII.
A CONTINUACIÓ ES REPETIRÀ LA RONDA DE GUARDIA PER ELS CARRERS DEL VOLTANT
DEL RECINTE MURAT.
DESPRÉS DE LA VOLTA , A QUI LI SEMBLE, SE LI OFERIRÁ UN SOPAR AL LOCAL DEL
CARRER SAN MIQUEL 1, PIZZA y CIA, DEL QUE ADJUNTEM MENU I PREU.
EN FINALITZAR EL SOPAR ES FARÀ DE NOU LA RONDA DE GUARDIA ACOMPANYATS DE
XIRIMITA I TABALET.

http://www.facebook.com/events/278439318877031/

________________________________________________________________________________________

Curso de bioconstrucción con superadobe

http://ecologiaipau.blogspot.com/
Cuándo: Del Viernes, 27 de enero de 2012 a las 18:30 hasta el Domingo, 29 de enero de 2012 a la 18:00. EN VIDAMAR, PARQUE NATURAL DE LA MURTA, ALZIRA (VALENCIA)
Descripción:

Hola gente, tal y como hablamos en la última asamblea de AMALUR, porfin tenemos concretado el primer curso de bioconstrucción en superadobe a un precio asequible y con perspectivas de un proyecto de formación y aprendizaje sumamente interesante, la sede de la Universidad de la Tierra de España. En Sueca construiriamos la primera fase del proyecto. Y en Ademuz tenemos tierras para construir la segunda fase. En fin que esto es mucho mas que un simple curso de bioconstrucción en superadobe, es el principio de un gran proyecto de futuro.
Os queremos pedir el favor de que le deis máxima difusión, pues el curso está pensado para 30 personas y al estar convocado con tan poquito tiempo, y aunque sabemos que sois much@s l@s compñer@s interesad@s no estamos seguros de cubrir esas plazas, gracias por darle difusión, de verdad creemos que vale la pena.
Ademas se celebra, su primera parte, en un lugar tan maravilloso como lo es el paraje natural de La Murta, en Alzira. En VIDAMAR, casa marinoterrestre de nuestro amigo y compañero Andrés, dedicada a la salud, las terapias alternativas integrales, como la músicoterapia o la terapia corporal, y creativa, un encantador lugar casi mágico con unas vistas impresionantes de toda la huerta valenciana, la Albufera y la mar Mediterranea como telón de fondo, un lugar muy recomendable en todos los sentidos.
El curso lo van a impartir nuestr@s compañer@s de DOMOTERRA, con una formación internacional muy sólida, unos conocimientos profundos sobre la materia de la bioconstrucción y una práctica muy interesante con el superadobe en el sur de la provincia de Castellón, donde tienen construido, a juzgar de l@s compañer@s que han viajado por allí, mas que una casa un auténtico palacio de superadobe.
En fin que no es facil encontrar un curso como este. Además a un precio muy asequible, gracias al esfuerzo cooperativo de los organizadores, el curso, con todo incluido, desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de este mes de enero, alojamiento, manutención (cocina de primera calidad), materiales, herramientas y profesionales docentes en arquitectura, nos sale por solo 100 € a cada un@.
Eso si, necesitamos saber, cuanto antes, cuantos vamos a ser para hacer una previsión de todo lo necesario. Sabemos que no estamos anunciandolo con demasiado tiempo, pero creemos que vale la pena no desperdiciar la ocasión. De todas maneras es solo el primer curso de estas caracteristicas. Desde la Cooperativa Integral AMALUR vamos a seguir fomentando este tipo de construcciones adaptadas al medio natural, respetuosas con este a la vez de confortables y en las que poder vivir con una calidad de vida que hoy nos es extraña, y, mas todavia, que esta esté al alcance de tod@s.
En este sentido vamos a luchar por organizar otros cursos que puedan financiarse con moneda social y trabajo voluntario, para l@s compañer@s que no puedan disponer de €.
Ya os mantendremos informad@s. Podeis preguntar para este también…
El curso es de plazas limitadas, así que os animamos a que os apunteis cuanto antes para que no os quedeis sin plaza. Las ecociudades y ecoaldeas, la recuperación de zonas rurales y las ciudades del futuro tendrán mucho que ver con este tipo de construcción y el esfuerzo que hoy, entre tod@s estamos realizando para lograr desarrollarlo. Os adjuntamos el programa preliminar del curso. Recibid un fuerte abrazo, salud y alegria para tod@s, para mas información podeis llamar al teléfono: 622713510
P.D.: para reservar plaza hacer vuestro ingreso en nuestra cuenta coopeartiva de Ruralcaixa: 3082 1188 545218105129, acordaros de poner vuestro nombre en el concepto, gracias y hasta pronto…


Visita nuestro blog: http://ecologiaipau.blogspot.com
P Si REENVÍAS este correo, hazlo con CCO (copia oculta) y eliminando todos los e-mails que contenga. Con ello, proteges a tus contactos. Cuando escribas hazlo pensando en que hay que ahorrar papel, si alguien lo quiere imprimir, que no lo malgaste. Utiliza criterios lógicos de diseño y presentación. Si piensas IMPRIMIRLO, reflexiona antes si es verdaderamente necesario: el medioambiente es cosa de todos. Y si lo haces reutiliza todo el papel que puedas a las 2 caras. Potencia el Software libre.

——————————————————————————————–

 INICIATIVAS

http://iniciativas-home.es/index.htm

Después de una pausa demasiado larga podemos mandaros por fin el enlace a la página iniciativas con el nuevo diseño. No hemos querido dejar que termine el 2011 sin iniciar de nuevo a “iniciativas”.

Ahora tiene una barra de botones en la parte superior, esto es menos individual pero facilita el acceso directo. Debajo de la barra están los eventos o anuncios más importantes y se intentará en esta página inicial llamar la atención sobre lo más importantes.

Por el momento solo funcionan dos de los botones. Se irán añadiendo poco a poco los que faltan.

Esperamos que iniciativas aporte algo para que el año 2012 sea un poco mejor de lo que se espera. Queremos que se dé más valor a la cultura, no a la “alta cultura” sino a la cercana, la nuestra como gente que vive en esta comarca y como ciudadanos del mundo. Que no sea una cultura de consumo que solo nos distrae un ratito y nos adormece, que sea desinteresada, compartida, accesible para todos, respetuosa, que cumpla su función social y fomente la cohesión social, que nos aporte valores y conocimiento, que nos estimule, nos haga pensar, nos aporte criterios y nos haga más críticos y sobre todo, que dé protagonismo al ciudadano.

También buscamos el camino para apoyar otras iniciativas que en un año de cambios imprevisibles buscan alternativas a la pasividad de los que están confortablemente instalados y a la resignación de los afectados por la crisis y sus problemas personales. Queremos fomentar que hablen los que piensan que no tienen nada que decir.

Es por ello que os invitamos a todas las personas y agrupaciones para que se involucren activamente en un proceso de creación colectiva de una página hecha por y para las personas, sin protagonismos, poniendo en común propuestas y conocimientos dentro del marco de un proyecto cultural común para provecho de todos. ¿Será el año recordado como el inicio del cambio hacia otro mundo? Por si acaso es así aporta en el lugar que sea, para conseguir un mundo mejor.

El enlace para ir a la página es: http://iniciativas-home.es/

Charla-Conferencia de Física y Medicina Cuántica

Asociación de Consumidores Ecológicos L´Alficos

Miercoles 14 de diciembre, Elda

Hola a todas y todos,
La Asociación de Consumidores Ecológicos L´Alficós os invita a una Charla-Conferencia de Física y Medicina Cuántica el próximo miercoles 14 de diciembre a las 20 horas en nuestra sede social, sita en el Paseo de las Delícias, 8, en el Barrio de la Estación de Elda.
Está al final de la calle Manuel de Falla (junto al rio y frente al Centro Caliu )
Próxima Asamblea 18 de noviembre, Elda

+ info para llegar:

Para llegar andando desde el centro de Elda:

desde la Ermita San Antón (Bajo del Castillo), se coge la c/ La Ópera cuesta abajo hacia el Paseo de las Arenas, en seguida se ve una pasarela metálica roja que cruza el río. La casa está justo en frente.

Para llegar en coche:

se cruza el Vinalopó por la Av. de Sax, al pasar la farmacia se coge la primera calle a la izda. (antes de llegar al Centro de Salud) y nuevamente a la izda. (c/Maestro Guerrero), al final del todo se baja una cuesta, la casa queda a la dcha.

Un abrazo a tod@s

_________________________________

 Colectivo ecologia i pau de Novelda :

SI OS PARECE BIEN REENVÍARLO

Os recordamos el encuentro sobre “Tecnologías libres”, que tendrá lugar en el Salón de actos de la Politecnica IV en la Universidad de Alicante el próximo viernes 25 y sábado 26 por la mañana.

Llamamos “Tecnologías libres”, al conjunto de conocimientos técnicos y científicos que permiten de forma justa y equitativa encontrar recursos que satisfagan las necesidades humanas y medioambientales, primando el interés general y por lo tanto exentas de copyright.

Nos parece que en estos momentos de crisis la apuesta por alternativas de libre disposición es muy necesaria para descentralizar el acceso a los recursos y reducir la dependencia.

Pretendemos abordar los siguientes retos:

 • Abrir un espacio de debate sobre la dependencia generada por el sistema actual y las posibilidades reales de las tecnologías libres para la autosuficiencia personal y comunitaria.
 • Poner en común conocimientos, tecnologías y sistemas que pueden ayudar a las personas y al bien común, sin estar condicionadas por la apropiación privada y la explotación económica de los mismos.
 • Establecer una base común de trabajo para el fomento de estas tecnologías.

El encuentro girara en torno a 4 grandes temas de interes general, teniendo en común que sean renovables, cercanos, ecológicos y sanos para la vida:

a) Las Energías libres. (Energí­as renovables, cocinas solares, ariete hidráulico, motores de agua, La movilidad vehí­culos ecológicos…)

b) La Bioconstrucción. (Bioclimática, Materiales, paja, piedra, tierra, Ferrocemento, Usos del agua, Residuos …)

c) La salud. (Alimentación, Medicina natural, homeopatí­a…)

   1. El Aprendizaje. (Software libre, redes sociales, Sistemas educativos abiertos…)Es importante que aportemos al encuentro las tecnologías que son importantes para el interés común, con la intención de consensuar un calendario de talleres, conferencias y charlas para fomentar su uso descentralizado, autosuficiente y personalizado.

Organizan: Topoterra, Consultoría Medioambiental. Coplanet. Ecología Activa en Red.

Colabora: Universidad de Alicante. Departamento de Construcciones Arquitectónicas

PROGRAMA

Viernes 25 de noviembre

18.00- 18.30 horas: recepción de los participantes

18.30- 19.30 horas: Inauguración y presentación del encuentro

19.30- 21.00 horas. Charla-coloquio sobre posibilidades y futuro de las tecnologías libres

Sábado 26 de noviembre

9.00- 9.30 horas. Presentación del trabajo de los talleres

9.30- 12.00 horas. Talleres

a) Energías libres

b) Bioconstrucción

c) Salud y alimentación

d) Aprendizaje y comunicación libre

12.00- 13.00 horas. Puesta en común y Conclusiones

Asistencia gratuita previa inscripción en ja.ferriz@ua.es – 965 90 34 00. Ext: 2779 (Juan Antonio Ferriz Papi). Departamento de Construcciones Arquitectónicas.

_______________________________________________________________________________

Gilmartin. El viernes día 2 de diciembre 2011 Gilmartin inaugura una nueva exposición en Finestrat, a las 19,30horas. En esta muestra presenta obra nueva, que es una pequeña parte de los grandes cambios que esta introduciendo en su trabajo más reciente de dibujos, collages y pinturas. La exposición estará en la salsa d’exposición “Els nostres mestres” edificio Biblioteca hasta el día 30 de diciembre 2011. Horario de lunes a viernes de 9 a13 y de 17 a 20 horas.

 __________________________________________________________________________________________

No entregues ninguna reclamación del tipo DoRiYaktiTU o similares. La Junta Electoral Central ha suprimido a última hora el día 16.11.2011 las reclamaciones del tipo DoRiYakiTU. El documento de la Junta Electoral lo encuentras en http://es.scribd.com/doc/73154244/Junta-Electoral-Central-Prohibicion-de-reclamacion-en-las-mesas-electorales y como archivo adjunto.
DoRiYakiTU prohibido.jpg DoRiYakiTU prohibido.jpg398 Ko   Afficher   Télécharger

_______________________________________________________________________________________

Jornada de reflexión colectiva.

El día 19 de Noviembre a partir de las 12.00.

Reflexionemos juntos.

Según consenso tomado en las Asambleas Generales de España, se convoca a todas las asambleas integrantes del movimiento 15M y a toda la ciudadanía a realizar una jornada de reflexión colectiva, tal y como se hizo en la jornada de reflexión de las pasadas elecciones municipales.

 

En Altea:

Sábado 19.11.2011 a las 12:00 delante del ayuntamiento

 

——————————

 

Reclamación Masiva

Contra el sistema electoral español

¿Qué es un DoRiYakiTU?

Hay mucho movimiento en la red de cara a la próxima cita electoral del 20N. A las etiquetas #20N#nolesvotes y #electocuento en twitter, se ha sumado una nueva #DoRiYakiTU, que llama a realizar una reclamación masiva contra el sistema electoral español.

Es una iniciativa parecida al No Voto Presencial aunque se puede presentar la reclamación independientemente de si se vota o no.

         El próximo 20 de noviembre haz tu reclamación contra el actual sistema electoral injusto y desproporcionado. Según el Art. 99 de la ley electoral, cubriendo y entregando el formulario que más abajo está colgado podéis hacer uso del derecho a protestar por el actual sistema electoral.

haz clic aquí:

para ver el vídeo explicativo

Recordad que las personas que estén en la mesa electoral seguramente no sepan de estas reclamaciones así que explícalo con calma y recuerda que son ciudadanos como todos nosotros.

haz clic aquí:

para bajar las instrucciones y el vídeo

(contiene instrucciones y al final 3 páginas con los formularios)

 

YouTube – Vidéos provenant de cet e-mail
 

___________________________________________________________________________________________—___

ACTO EN CALLOSA D’EN SARRIÀ, CON LLUÍS TORRÓ, DIPUTADO EN LES CORTS VALENCIANES, Y TONI RODERIC, CANDIDATO AL CONGRESO POR ALICANTE Y PRESIDENTE DELS VERDS-PV. CHARLA-COLOQUIO. (Se adjunta cartel)

Fecha: Jueves 17 noviembre

Lugar: Casa de Cultura de Callosa d’en Sarrià

Hora: 19’30 h

ACTO DE CIERRE DE CAMPAÑA EN ALTEA, CON NATI GARCÍA, COORDINADORA LOCAL EUPV – ALTEACON PILAR BAIGORRI, CANDIDATA AL CONGRESO POR ALICANTE, Y DAVID RODRÍGUEZ, COORDINADOR EUPV MARINA BAIXA Y CANDIDATO AL SENADO POR ALICANTE, Y TONI RODERIC, CANDIDATO AL CONGRESO POR ALICANTE Y PRESIDENTE DELS VERDS-PV. CONCIERTO-MITING-CENA. (Se adjunta cartel)

Fecha: Viernes 18 noviembre

Lugar: Centro Social 3ª edad de Altea

Hora: A partir de las 20’00 h

DIFUNDE LOS ACTOS, ASISTE Y REBÉLATE CONTRA EL BIPARTIDISMO PPSOE

Contacto para prensa:

EUPV de la Marina Baixa

esquerraunidamarinabaixa@gmail.com

649767488 / 626023968 / 679430630

Más información:

VIDEOS

______________________________________________________________________________________________________

Convocatòria RODA DE PREMSA 15 de novembre

El candidat d’EUPV-LV per Alacant, Víctor Domínguez, visitarà l’Hospital de la Marina Baixa

El cap de llista d’EUPV-LV per la circumscripció d’Alacant a les pròximes eleccions generals al congrés dels diputats per Alacant, Victor Dominguez, oferirà el pròxim dimarts 15 de novembre una roda de premsa a l’Hospital de la Marina Baixa a la Vila Joiosa.. Domínguez també estarà acompanyat de David Rodríguez, actual coordinador d’EUPV a la Marina Baixa, i Mª Pilar Baigorri també candidata al congrés dels diputats per Alacant en el número 6.

Dia: Dimarts, 15 de novembre de 2011

Lloc: Puerta principal del Hospital Marina Baixa

Hora: 13’00H

La Vila Joiosa, 14 d’octubre de 2011

GABINET DE PREMSA D’ESQUERRA UNIDA

__________________________________________________________________________________________

Os adjuntamos la siguiente información sobre los actos de campaña electoral de EUPV de la Marina Baixa.

Rogamos su difusión.EUPV de la Marina Baixa

esquerraunidamarinabaixa@gmail.com

649767488 / 626023968 / 679430630

ACTO CENTRAL EN LA COMARCA EN LA VILA JOIOSA CON VICTOR DOMÍNGUEZ, CANDIDATO AL CONGRESO POR ALICANTE, Y CON PILAR BAIGORRI, CANDIDATA AL CONGRESO, Y JOSE CARLOS GIL, CONCEJAL EUPV EN LA VILA JOIOSA. MITING-CENA.

Fecha: Jueves 10 noviembre

Lugar: Sede EUPV La Vila Joiosa (Ciutat de Castelló, 4)

Hora: 20’00 h

ACTO EN SELLA, CON VICENTE SAPENA, MIEMBRO DEL CONSELL COMARCAL EUPV, CON PILAR BAIGORRI, CANDIDATA AL CONGRESO POR ALICANTE, TERESA MORENO, DE EUPV SELLA, Y DAVID RODRÍGUEZ, COORDINADOR EUPV MARINA BAIXA Y CANDIDATO AL SENADO POR ALICANTE. CHARLA-COLOQUIO.

Fecha: Viernes 11 noviembre

Lugar: Edificio de Salas Polifuncionales de Sella

Hora: 20’00 h

ACTO EN ORXETA, CON ROGE SANCHEZ, CANDIDATO AL SENADO POR ALICANTE Y CON PILAR BAIGORRI, CANDIDATA AL CONGRESO POR ALICANTE. CHARLA-COLOQUIO.

Fecha: Sábado 12 noviembre

Lugar: Centro Social (local del Fester) C/ Mayor, 98, de Orxeta

Hora: 19’00 h

REPARTO DE INFORMACIÓN EN LA NUCIA

Fecha: Domingo 13 noviembre

Lugar: Rastro de La Nucia

Hora: De 11’00 a 13”00 h

ACTO EN ALTEA, CON VICTOR DOMÍNGUEZ, CON PILAR BAIGORRI, CANDIDATA AL CONGRESO POR ALICANTE, Y DAVID RODRÍGUEZ, COORDINADOR EUPV MARINA BAIXA Y CANDIDATO AL SENADO POR ALICANTE. REPARTO DE MATERIALES Y COMIDA CON AFILIADOS/AS Y SIMPATIZANTES.

Fecha: Martes 15 noviembre

Lugar: Altea

Hora: A partir de las 11’00 h

ACTO EN CALLOSA D’EN SARRIÀ, CON LLUÍS TORRÓ, DIPUTADO EN LES CORTS VALENCIANES, Y TONI RODERIC, CANDIDATO AL CONGRESO POR ALICANTE Y PRESIDENTE DELS VERDS-PV. CHARLA-COLOQUIO.

Fecha: Jueves 17 noviembre

Lugar: Casa de Cultura de Callosa d’en Sarrià

Hora: 19’30 h

ACTO DE CIERRE DE CAMPAÑA EN ALTEA, CON PILAR BAIGORRI, CANDIDATA AL CONGRESO POR ALICANTE, Y DAVID RODRÍGUEZ, COORDINADOR EUPV MARINA BAIXA Y CANDIDATO AL SENADO POR ALICANTE. CONCIERTO-MITING-CENA.

Fecha: Viernes 18 noviembre

Lugar: Centro Social 3ª edad de Altea

Hora: A partir de las 20’00 h

DIFUNDE LOS ACTOS, ASISTE Y REBÉLATE CONTRA EL BIPARTIDISMO PPSOE

Contacto para prensa:

EUPV de la Marina Baixa

esquerraunidamarinabaixa@gmail.com

649767488 / 626023968 / 679430630

Más información:

VIDEOS

_______________________________________________________________________________________________ 

Novelda : Ecologia i Pau colectivo

nota prensa Verds-Eu pleno noviembre

_No es admisible que se impida a los representantes municipales hablar en los Plenos sin cortapisas e insultos.

Nuestra Alcaldesa es la que fue Presidenta de Las Cortes Valencianas en la Legislatura anterior. Ufff Se ve que está acostumbrada al rodillo.

En otras poblaciones la gente sale a la calle y se expresa, tal vez sea el momento de hacerlo en Novelda

Os rogamos la máxima difusión.

Saludos

___________________________________________________________________________________________________________________________

Reunión Indignados de Altea

Este jueves 09 de noviembre 2011 me gustaría coordinarnos entre todos para las actividades preelectorales. Nos veremos a las 7 en el lugar de siempre (Auditorio Charco de Altea, al lado del Parking), si el tiempo no lo permite nos iremos probablemente al Miramar o al centro cultural. Os mando un enlace de un vídeo que me parece de lo mejor que he visto hasta este momento sobre las elecciones, de paso nos explica un poco la transición y la podredumbre del sistema. Yo creo que conviene propagarlo. Es el mismo que aparece en el facebook de indignad@s Altea:

____________________________________________________________________________________________________________________________

Acto Partido Comunista País valencia Sabado 19 de Noviembre

_______________________________________________________________________________

Dibujo animado Españistan 

 _______________________________________________________________________________________________

Jueves 10 de noviembre en el Acto Central en La Marina Baixa, en La Vila Joiosa, de Esquerra Unida  Els Verds.

DIFUNDE EL ACTO , ASISTE Y REBÉLATE CONTRA EL BIPARTIDISMO PPSOE

Os invitamos a asistir y participar el próximo jueves 10 de noviembre en el Acto Central en La Marina Baixa, en La Vila Joiosa, de Esquerra Unida  Els Verds.

El Miting-Cena será en la sede de EUPV de La Vila Joiosa, C/ Ciutat de Castelló nº 4, a partir de las 20:00 horas, y la entrada es libre y gratuita. Nuestro candidato al Congreso por Alicante, Víctor Domínguez, y nuestra coordinadora local en La Vila Joiosa y nº 7 por Alicante, Pilar Baigorri,precedidos por los concejales de EUPV en La Vila Joiosa, Pepe Vila y José Carlos Gil, y por el coordinador comarcal de EUPV de la Marina Baixa e integrante de la lista por Alicante al Senado, David Rodríguez, intervendrán en el acto. 

El formato del acto está abierto a que se hagan preguntas a los candidatos.

Esquerra Unida de la Marina Baixa

esquerraunidamarinabaixa@gmail.com

649767488 / 626023968 / 679430630

1.jpg2.jpg3.jpg

4 thoughts on “Altea y Comarca: Actos, Eventos Etc.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s